Logo_MKO

Badania lekarskie – wykaz placówek z wolnymi terminami

7.08.2019 r. MKO przekazało szkole następującą informację: „Poniżej wykaz placówek wykonujących badania z terenu Warszawy, które dysponują jeszcze wolnymi terminami badań: „J.J. Capricorn” Sp. z o.o. ul. Bukowińska 26B, 02-703 Warszawa – Więcej »

turniej wojewódzki 2019 — kopia

XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – 2019

Najlepsi w Warszawie i eliminacjach rejonowych,  II miejsce  w WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM -  SERDECZNE GRATULACJE 28 maja 2019 roku 3 osobowa drużyna reprezentująca naszą szkołę: Piotr Bochenek, Piotr Grądzki oraz Kamil Goceł z Więcej »

1

Kolejny INDEKS Politechniki Warszawskiej dla naszego ucznia z Technikum Samochodowego Nr 3

11 kwietnia 2019 roku odbył się finał IV Konkursu Wiedzy Mechanicznej  i Mechatronicznej w zakresie pojazdów i maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Łukasz Wilczek (klasa IV WM) zajął Więcej »

Badania lekarskie – wykaz placówek z wolnymi terminami

Logo_MKO

7.08.2019 r. MKO przekazało szkole następującą informację:

„Poniżej wykaz placówek wykonujących badania z terenu Warszawy, które dysponują jeszcze wolnymi terminami badań:

„J.J. Capricorn” Sp. z o.o. ul. Bukowińska 26B, 02-703 Warszawa – termin: 06.08.2019r

„Petra Medica” Sp. z o.o. ul. Grochowska 166, 04-329 Warszawa – termin: 07.08.2019r. w przypadku badań wykonywanych tylko przez lekarzy medycyny pracy, a 28.08.2019r. – badania z udziałem lekarzy specjalistów

MEDICOR Małgorzata Zembrzuska, ul. Określona 19, 03-633 Warszawa, termin: ostatni tydzień sierpnia 2019 r.

MWOMP Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 – termin: pojedyncze osoby w dniu zgłoszenia się do Ośrodka w przypadku, gdy osoby  zarejestrowane wcześniej nie stawią się w danym dniu.”

 

My polecamy:

MWOMP Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 – termin: pojedyncze osoby w dniu zgłoszenia się do Ośrodka w przypadku, gdy osoby  zarejestrowane wcześniej nie stawią się w danym dniu

 

A. Potiopa

 

Badania dla kandydatów do techników i szkół branżowych I stopnia – WAŻNE!

Logo_MKO

Przekazujemy informację Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowaną do rodziców kandydatów do szkoły:

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że w przychodniach lekarskich są jeszcze wolne terminy na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do techników i szkół branżowych I stopnia. W załączniku znajduje się wykaz przychodni wraz z adresami i wolnymi terminami.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp. Wydarzenie Data/Termin
1 Rozpoczęcie r .szk. 2019/2020 (sala gimnastyczna) 2.09.2019r. (poniedziałek)

9.00 – klasy I-sze

10.30 – pozostałe klasy

2 Spotkanie z Rodzicami klas I szych 2.09. 2019 r. poniedziałek godz. 17.00 (sala gimnastyczna)
3 Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I-szych 14.10.2019 (poniedziałek) – g. 10.00
4 Dzień „Wszystkich Świętych” 01.11.2019 (piątek)
5 Tydzień PATRONA  SZKOŁY / Święto Szkoły i szkolne Święto Niepodległości 4-10 listopada Uroczystość – 7 listopada 2019
6 Święto Niepodległości/dzień wolny 11.11.2019 Poniedziałek
7 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zajęcia opiekuńczo – wychow.) DEN – 14.10.2019 (TS3 i BS I st.)- egzaminy zawodowe- wg oddz. harmon.- matura 2020 – wg oddz. harmon.- 12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele (TS3 i BSI st.)
8 Zimowa przerwa świątecznaNowy Rok 23.12.2019  do 31.12.2019  01.01.20 (środa)
9 Święto Trzech Króli – dzień wolny 06.01.2020 (poniedziałek)
10 Ferie zimowe  10.02 do 23.02.2020
11 Żoliborski Dzień Przyjaźni Polsko –Węgierskiej 26.03.2020 – czwartek
12 Rekolekcje wielkopostne  Marzec 2020
13 Wiosenna przerwa świąteczna 09.04–14.04.20 (czw. – wt.)
14 Zakończenie zajęć dydakt. w klasach IV tych TS3 – rozdanie świadectw ukończenia szkoły 24.04.2020 (piątek)Godz. 13.30
15 Boże Ciało/ dzień wolny 11 czerwca 2020 / czwartek
16 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 (pt.) 9.00 Kl. I-sze; 10.30 – pozostałe; 13.00- III BS Ist.
17 Ferie letnie 27.06.2020 do 31.08.2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – procedura odwoławcza i uzupełniająca

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 I.    Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji 

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych tj. od 25 lipca br. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
  • Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 II.    Rekrutacja uzupełniająca

W szkołach, w których po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych nadal będą wolne miejsca prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. Informacja o wolnych miejscach w szkołach dostępna będzie w elektronicznym systemie rekrutacyjnym 25 lipca od godz. 15.00.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji.

Podania o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkoły składa się w formie papierowej do każdej wybranej szkoły w terminie od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 (na drukach szkolnych).

Do podania należy dołączyć kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

Do podania dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych.

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 19 sierpnia o godz. 12.00.

W terminie od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego.  

Szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół w postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia o godz. 10.00.

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

podreczniki

Wykaz podręczników dla klas Technikum Samochodowego Nr 3 oraz Branżowej Szkoły I stopnia Nr 11 (po szkole podstawowej).

PODRĘCZNIKI SZKOLNE 2019/2020 (dla klas po szkole podstawowej)

UWAGA!

Podręczniki do przedmiotów zawodowych i przedmiotów rozszerzonych prosimy kupować po pierwszych zajęciach we wrześniu. 

Na początku roku szkolnego 2019/20 będzie organizowany kiermasz książek używanych.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

e78sOXPhUyx3arK

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2 września 2019 r., poniedziałek

 

Klasy pierwsze – godz. 9:00 (sala gimnastyczna)

Klasy starsze  – godz. 10:30 (sala gimnastyczna)

Zebranie rodziców uczniów klas I-szych g. 17:00

 

EGZAMINY POPRAWKOWE W SIERPNIU 2019 r. W ZSSIL NR 3 im. I. J. Paderewskiego W WARSZAWIE

Harmonogram egzaminów poprawkowych z poszczególnych przedmiotów:

26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00:

język polski, procesy transportowe w logistyce, fizyka ( zakres rozszerzony i podstawowy), wychowanie fizyczne, podstawy konstrukcji maszyn.

27 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00:

język angielski, matematyka, język niemiecki, elektrotechnika i elektronika samochodowa, budowa i eksploatacja środków transportu drogowego.

MATURY POPRAWKOWE W SIERPNIU 2019 r. W ZSSIL NR 3 im. I. J. Paderewskiego W WARSZAWIE

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w naszej szkole:

  1. Część pisemna - 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna - 21 sierpnia 2019 r. (środa), godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 11 września 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej i przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W ZSSiL Nr 3

DSC_0229

19 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Pożegnanie roku zorganizowała klasa 2 PZM oraz Samorząd Uczniowski.

OTWIERAMY ŻOLIBORZ 2019

SAVE_20190723_215711

Dnia 15 czerwca 2019 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w pikniku organizowanym przez Dzielnicę Żoliborz „Otwieramy Żoliborz” w Parku Żeromskiego.