OTWIERAMY ŻOLIBORZ 2018

OTWIERAMY ŻOLIBORZ 2018

Podobnie jak w ubiegłych latach i w tym roku uczestniczyliśmy aktywnie w imprezie dzielnicowej  „Otwieramy Żoliborz 2018”. Zaprezentowaliśmy kierunki kształcenia w naszej szkole: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik logistyk, lekiernik, mechanik Więcej »

mDSC_1142

I miejsce w Finale Wojewódzkim Mazowsza XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

W czwartek, 24 maja 2018 roku, 3 osobowa drużyna chłopców z III klasy Technikum Samochodowego Nr 3 w zawodzie technik pojazdów samochodowych zajęła I miejsce w Finale Wojewódzkim Mazowsza XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Więcej »

1205info470

12.05.2018 – Dzień otwarty dla gimnazjalistów + Akcja: Czy Twój samochód jest bezpieczny? Sprawdź!

Przyjedź do Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie 12 maja między 9:00, a 13:00, złóż wniosek o przyjęcie do szkoły i sprawdź, czy pojazd, którym się poruszasz jest bezpieczny! Więcej »

dyplom118_470

DRUŻYNA Z WŁOŚCIAŃSKIEJ NAJLEPSZA

25 kwietnia 2018 r. odbyły się Eliminacje Rejonowe XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych  W turnieju Zespół Naszej Szkoły w składzie: Sielski Kamil – kl. III PW Warszewski Kacper – kl. Więcej »

2304info470

Oferta edukacyjna

Więcej »

ulotka

BYŁ U NAS!!! KAJETAN KAJETANOWICZ – RAJDOWY MISTRZ EUROPY I POLSKI W NASZEJ SZKOLE

20160428_172558 470

Kajetan Kajetanowicz rajdowy mistrz Europy przyjechał 28 kwietnia 2016 r. do naszej szkoły. Znalazł czas dla młodzieży z naszej szkoły zaraz po odebraniu prestiżowej nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którą wraz z pilotem Jarkiem Baranem uhonorowani zostali za sportową postawę, jaką zaprezentowali podczas ubiegłorocznego Rajdu Barum.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej na EPKwZ

Na podstawie Komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej/praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

 

Część Pisemna EPKwZ

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

Część Praktyczna EPKwZ

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

LP Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
11. A.30

 

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w procesach produkcji, dystrybucji

i magazynowania

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

12. A.31

 

Zarządzanie środkami

technicznymi podczas realizacji

procesów transportowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

13. A.32

 

Organizacja i monitorowanie

przepływu zasobów i informacji

w jednostkach organizacyjnych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

 

55. E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów

Mechatronicznych

kalkulator prosty*

 

56. E.19

 

Projektowanie i programowanie

urządzeń i systemów

mechatronicznych

 

ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

73. M.42 Organizacja i prowadzenie procesu

obsługi pojazdów samochodowych

 

kalkulator prosty*, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

 

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Godziny rozpoczęcia części pisemnej i praktycznej egzaminu EPKwZ

Prosimy, aby zdający przybyli ok. 45 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu ze względu na czynności organizacyjne (losowanie miejsc, instruktaż stanowiskowy, nieprzewidziane sytuacje losowe w drodze na egzamin, itp.)

Część Pisemna EPKwZ – 19.06.2018 r.:

oznaczenie kwalifikacji nazwa kwalifikacji godzina rozpoczęcia
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 10:00
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 12:00
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych 14:00
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 10:00
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 12:00
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 14:00
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 10:00
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych 12:00
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 14:00
M.28 Wykonywanie prac lakierniczych 10:00

 

Część praktyczna EPKwZ – model d – 26.06.2018 r.:

A.30. 16.00

A.31. 9.00

A.32. 13.00

E.18. 9.00

M.42 13:00

 

Część praktyczna EPKwZ – model dk, w, wk – pozostałe kwalifikacje – zgodnie z przekazanym indywidualnie harmonogramem

OTWIERAMY ŻOLIBORZ 2018

OTWIERAMY ŻOLIBORZ 2018

Podobnie jak w ubiegłych latach i w tym roku uczestniczyliśmy aktywnie w imprezie dzielnicowej  „Otwieramy Żoliborz 2018”.

Zaprezentowaliśmy kierunki kształcenia w naszej szkole: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik logistyk, lekiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik. Następnie odbył się pokaz modeli samochodów zdalnie sterowanych.

„Nastolatek w samorządzie” projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej.

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 odbyły się warsztaty edukacyjne „Nastolatek w samorządzie.” Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku.

ŚLADAMI HISTORII – 75 ROCZNIA POWSTANIA W GETCIE

W dniu 26 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy 2WM wraz z wychowawczynią poznawali historię Getta Warszawskiego w 75 rocznicę powstania.

Literacka Mapa Warszawy 2018

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. … Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

Jan Paweł II Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r

W dniu 5 czerwca 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 po raz kolejny przyłączyli się do projektu Entropia Słowa, który w tym roku był związany z obchodami 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Czytaliśmy wspólnie niezapomniane działa wspaniałych pisarzy i poetów, którzy tak znacząco przyczynili się do naszej wolności: A. Mickiewicza, C. K. Norwida, K.K. Baczyńskiego, H. Sienkiewicza, T. Różewicza, Cz. Miłosza, A Stasiuka, R. Kapuścińskiego i innych.

 

                                                                           Katarzyna Gawin

I miejsce w Finale Wojewódzkim Mazowsza XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego

mDSC_1142
W czwartek, 24 maja 2018 roku, 3 osobowa drużyna chłopców z III klasy Technikum Samochodowego Nr 3 w zawodzie technik pojazdów samochodowych zajęła I miejsce w Finale Wojewódzkim Mazowsza XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w którym startowało 12 najlepszych drużyn wyłonionych w poprzednich eliminacjach z naszego województwa.
Po raz kolejny, nasza drużyna pokonała innych potwierdzając, że są liderami w dziedzinie motoryzacji. Zwycięzcy poza okazałym pucharem Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiera oraz dyplomów otrzymali nagrody indywidualne: rowery. Nagrodami  pochwalili się przed Gronem Pedagogicznym jeszcze tego samego dnia. Wszyscy jesteśmy dumni z sukcesu naszych uczniów.

Nasi uczniowie Wolontariuszami

IMG_20180513_122010

Dnia 13.05.2018 Rafał Makowski, uczeń kl. I PW wspomagał organizatorów biegu Biegam bo lubię Lasy-wiosną, jako wolontariusz. Rafał po raz kolejny brał aktywny udział w organizacji biegów, a przy tym świetnie się bawił, dopingując jedną z nauczycielek.

Zachęcamy uczniów naszej szkoły do dzielenia się informacjami na temat swojej aktywności pozaszkolnej i do działań w celu rozwoju Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Agnieszka Krupa – Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Projekt START-UP JUMP „Młodzieżowy Semestr Biznesowy”

IMG_20180301_132634

Nasza szkoła uczestniczy w prestiżowym  projekcie organizowanym przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Biuro Edukacji m.st. Warszawy we współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i technologii, takimi jak:

  • Centrum Doradztwa Zawodowego (WCIES)
  • Centrum Przedsiębiorczości Smolna
  • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
  • Fundacja Orange ( Stowarzyszenie Robisz TO)

Projekt ma na celu kształtowanie aktywnych postaw młodzieży szkolnej w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej,  rozpoznawania własnego potencjału w kontekście planowania kariery zawodowej oraz rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowaniu na rynku pracy.

Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum lub branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Sposób postępowania kandydata:

Kandydaci, którzy na pierwszym miejscu listy preferencji wybrali szkołę, w której prowadzone jest kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00.

Pozostali kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie w terminie od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca  do godz. 16.00

Kandydat składa zaświadczenie w szkole najpóźniej do 12 lipca do godz. 10.00.

Wykaz przychodni, w których kandydaci będą mogli wykonać bezpłatne badania lekarskie.

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/18358/attachments/wykaz_podmiotow_-_badania_uczniow_2018.pdf