Nauczyciele

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Zaproszenie

                                         logo szkoły1

Dyrektor

Zespołu Szkół Samochodowych

i Licealnych Nr 3 w Warszawie

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

 i Zespół doradczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

serdecznie zapraszają

nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów i rencistów 

Wyjazd integracyjny

Wyjazd do Spały, wprawdzie na chwilę, ale to miła odskocznia od codzienności. Okazja do spaceru, do spotkań w miłym towarzystwie i do nie myślenia o codziennej pracy. Sprzyjała temu dyrektywa Pani Dyrektor nr …, w której pod karą ….Pani Dyrektor nakazała aby nie rozmawiać o szkole w czasie wyjazdu integracyjnego! Nauczyciele z wielkim bólem spełnili zarządzenie Pani Dyrektor.

Spała to przede wszystkim ośrodek sportowy. Przemierzając miejscowość z przewodnikiem poznaliśmy historię tej miejscowości.

W dniu wyjazdu, już myśleliśmy, że wracamy do domu, a tutaj spontanicznie pojawiła się myśl o odwiedzeniu miejscowości o tajemniczej nazwie: Inowłódz.

Dzień Edukacji Narodowej 2017

sowy-1024x1024

Serdecznie zapraszamy

Państwa Emerytowanych Nauczycieli

i Pracowników ZSSiL Nr 3

na szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej

połączone ze ślubowaniem klas pierwszych

Piątek:
 13 października 2017 r., godz. 8:30 (sala gimnastyczna i świetlica)

          Z poważaniem

                                Alicja Stańczyk

                                Dyrektor Szkoły

Harmonogram spotkań informacyjnych – reforma edukacji

W załączeniu przedstawiamy Państwu Harmonogram spotkań informacyjnych, które odbywać się będą na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja autorów oraz redaktorów merytorycznych opracowania modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Autorów oraz Redaktorów merytorycznych modyfikacji Podstawy programowej kształcenia w zawodach do prac związanych z opracowaniem zmodyfikowanych PPKZ.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: do dnia 14 lutego 2017 roku do godziny 23:59.

Ważne informacje i terminy dla nauczycieli

ważne informacje dla nauczycieli

Monitorowanie EPKwZ

Arkusz monitorowania Egzaminów PKwZ:

epkwz wykaz pelna

E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Zapraszamy do zapoznania się i wykorzystywania na zajęciach portalu www.epodreczniki.pl. Jest to bezpłatny materiał umożliwiający wirtualne wycieczki, podróżowanie w przeszłość czy wykonanie eksperymentów.

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Współpraca z doradcami metodycznymi z WCIES

pobrane

W dniach 28 września oraz 12,19,26 października 2015r. w godz. 15:30-19:00 (sala 224) w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie przy ul. Włościańskiej 35  w ramach współpracy z doradcami metodycznymi  z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń odbywać się będzie kurs doskonalący nt. ” Jak opowiadać o świetle dzieciom na progu edukacji szkolnej” adresowany do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.