Komunikaty Dyrektora Szkoły

Bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów na Włościańskiej

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę jest dla nas priorytetowym zadaniem.

Szkoła  musi zapewnić naszym uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym takich eliminujących zagrożenia i wzmacniających pożądane zachowania.

Zachęcam Państwa, nauczycieli, pracowników nie dydaktycznych  oraz rodziców, do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” dostępnym na stronie MEN Bezpieczna Szkoła+

Jednocześnie zapraszam na spotkanie szkoleniowe z Rodzicami dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 30 maja o godz. 17.00

Alicja Stańczyk

Dyrektor ZSSiL Nr 3

Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny – edycja 2018

W środę, 12 grudnia 2018 roku, w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, odbył się etap finałowy Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego 2018, organizowany po raz siódmy przez naszą szkołę. Edycja 2018 konkursu została tradycyjnie objęta patronatem przez:

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekana Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

Zaproszenie na Święto Szkoły i obchody 100. lecia Niepodległości Polski

Zaproszenie na Święto Szkoły podpis

Zaproszenie na spotkanie integracyjne

Zaproszenie

Zaproszenie na Dzień Edukacji Narodowej 2018

zaproszenie_DEN