Kursy

KKZ – M.12 plan zajęć

Zmiana w harmonogramie zjazdów – zjazd 20-21.10.2018 r. przeniesiony na 01-02.12.2018 r.

m12-1

Wolne miejsca – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Wolne miejsca

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu diagnozowania oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych w zakresie układów elektrycznych i elektronicznych.

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie technik pojazdów samochodowych 311513 i elektromechanik  pojazdów samochodowych 741203.
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu planowania i organizowania procesu obsługi pojazdów, kierowania zespołami pracowników, posługiwania się dokumentacją techniczną, sporządzania kalkulacji kosztów naprawy.
Kwalifikacja wyodrębniona jest w zawodzie technik pojazdów samochodowych 311513

 Zapisy do 7 września 2018 roku