Dla kandydatów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – procedura odwoławcza i uzupełniająca

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 I.    Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji 

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych tj. od 25 lipca br. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

Zaproszenie

Dnia 4 kwietnia br.

o godzinie 12.40 w świetlicy szkolnej 

odbędzie się prezentacja udziału Polskiej Załogi w CAMEL TROPHY’ 91.

Prezentację poprowadzi Błażej Krupa – wielokrotny rajdowy Mistrz Polski i Dyrektor CAMEL TROPHY POLSKA.

Serdecznie zapraszamy

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszym gościu, o Jego osiągnięciach oraz o sporcie samochodowym w Polsce zachęcamy do odwiedzenia strony www.krupa.info.pl

Dni otwarte 2019

dni_otwarte_19

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów i 8-klasistów.

XXXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny

targi-e1551268145786

Czekamy na Was w Pałacu Kultury i Nauki od 5 do 9 marca 2019 r. 

Mechatronik

Atrakcyjny zawód ceniony na rynku pracy zapewniający wysokie zarobki.

Kwalifikacja: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kształcenie w zawodzie mechatronik trwa trzy lata. Nauka odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej) oraz specjalistycznie oprogramowanej pracowni komputerowej. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu renomowanych firm (FESTO, METAL WORKS, SIEMENS).

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań zawodowych:

  1. montowania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;
  2. oceny stanu technicznego elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;
  3. rozruchu i konserwacji elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych;

Ponadto są kreatywni i mobilni zawodowo, przygotowywani także do:

  • życia w warunkach współczesnego świata,
  • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych,
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • wykonywania pracy zawodowej,
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Pod koniec nauki w szkole uczeń może przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadzany będzie w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole.

Nazwa i oznaczenie kwalifikacji

Termin egzaminu

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.03.

koniec III klasy

Podczas nauki w szkole uczeń ma możliwość zdobycia uprawnień SEP G1 do eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, które są niezbędne do pracy w zawodzie.

Absolwent, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji oznaczonej symbolem ELM.03 i posiada świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia otrzymuje tytuł mechatronika.

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.