Uczniowie

Seminarium nt. „W pierwszej pracy – prawna ochrona pracy oraz zagrożenia występujące w środowisku pracy i ich eliminacja”

10 grudnia 2018 roku odbyło się szkolenie zorganizowane w formie seminarium przez Ośrodek Szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Warszawie dla uczniów klas 3 PW, 3 AP, 3 PZM, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych .

Temat spotkania: „W pierwszej pracy – prawna ochrona pracy oraz zagrożenia występujące  w środowisku pracy i ich eliminacja”:

  • Podstawowe obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami.
  • Prawa i obowiązki pracownika.
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy.
  • Dział X Kodeksu pracy – bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • Państwowa Inspekcja Pracy – działalność prewencyjna i kontrolna.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2018/2019

Zajęcia

Terminy

Koło mechatroniczne

Środa, godz. 14.25 – 16.00

zajęcia co dwa tygodnie – w miarę potrzeb

w większym wymiarze

 Zajęcia przygotowujące do części

praktycznej egzaminu w kwalifikacji E.18

Środa, godz.  7.10 – 8.45

zajęcia realizowane w blokach dwugodzinnych co dwa tygodnie

Wychowanie fizyczne – siłownia

Wtorki (23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 22.01.),

godz. 14.20 – 15.05

Wychowanie fizyczne – Koła Sportów Walki (Sporty walki z elementami judo)

Wtorki (06.11., 20.11., 04.12., 22.01.),

godz. 14.20 – 15.05

Koło historyczne

Czwartek, godz. 13.30 – 14.15

Koło strzeleckie

Wtorek (30.10., 6.11., 20.11., 04.12., 18.12., 08.01., 22.01.),

 godz. 15.30

Chemia samochodowa dla klasy 2 PZM

Piątek, godz. 11.35 – 12.20

Matematyka – przygotowanie do matury

Klasa 4 S – poniedziałek, godz. 9.45 – 10.30

Klasa 4 WMT – wtorek, godz. 8.00 – 8.45

Klasa 4 PW – środa, godz. 10.45 – 11.30

Klasa 4 PZM – czwartek, godz. 7.10 – 7.55

Język polski – przygotowanie do matury

Klasa 4 WMT – wtorek, godz. 10.45 – 11.30

Klasa 4 S – wtorek, godz. 13.30 – 14.15

Klasa 4 PW – piątek, godz. 8.50 – 9.35

Klasa 4 PZM – czwartek, godz. 11.35 – 12.20

PROJEKT START-UP JUMP „MŁODZIEŻOWY SEMESTR BIZNESOWY”

IMG_20180605_084103

Udział naszej młodzieży w warsztatach FAB LAB, organizowanych w przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Robisz, był kolejnym etapem projektu START-UP JUMP „MŁODZIEŻOWY SEMESTR BIZNESOWY”. Projekt ten był organizowany przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Biuro Edukacji m.st. Warszawy, we współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i technologii. Właśnie w FAB LAB, dzięki zaawansowanym technologiom (drukarki 3d, plotery laserowe, frezarki CNC, elektronika) oraz wsparciu trenerów można nauczyć się jak twórczo korzystać z nowych technologii, by stworzyć dosłownie wszystko.

„Nastolatek w samorządzie” projekt realizowany przez Centrum Komunikacji Społecznej.

W dniu 5 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 odbyły się warsztaty edukacyjne „Nastolatek w samorządzie.” Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku.

2018 – Rokiem dla Niepodległej

niepodlegla

W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”. Wszystkie informacje związane z tym wydarzeniem znajdziemy na stronie www.niepodlegla.gov.pl

M. Michalecka

Koncert w Filharmonii Narodowej z okazji 157 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego – patrona naszej szkoły

6 listopada 2017 roku uczniowie klas: 1PZM, 1PW, 1AP, 1WM, 1WT Technikum Samochodowego Nr 3 oraz 1MZA/KM i 1 IGP Branżowej Szkoły I stopnia pod opieką wychowawców gościli w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Celem tej wizyty było wysłuchanie koncertu zorganizowanego z okazji 157 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego – patrona naszej Szkoły.

Swoje umiejętności prezentowali laureaci prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych. Jednym z artystów był Adam Goździewski,  mający w swoim dorobku między innymi:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Rodzice,

Nasza szkoła bierze czynny udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa zatwierdzonym przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku. W ramach tego programu szkoła otrzymała fundusze na zakup nowości wydawniczych, które wzbogacą ofertę czytelniczą dla uczniów, nauczycieli, a także dla Państwa , jeżeli zechcecie korzystać z nasze biblioteki.

XXV Olimpiada Informatyczna

olimpiada

Przykładowe zadanie konkursowe:

zadanie na konkurs

Powodzenia

 

Dzień Dziecka

IMG_20170605_0001

„Foodmagedon”, czyli Arkadia na Widelcu, w takiej niecodziennej imprezie uczestniczyła młodzież z kl. IPW, IWT, IAP, z okazji jednego z najszczęśliwszych dni w roku, czyli Dnia Dziecka.

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

m120170428_095952

Klasa to taki sobie niewielki świat. Zamknięty, swój, nasz. Wszystko tam jest: radości i smutki, porządki i nieporządki. I jak chcemy tak mocno, to z nieporządków zrobią się potrzebne porządki, ze smutków radości.

Polska to także nasz świat. Tysiąc razy większy, tysiąc razy piękniejszy, ale nasz własny. I tu także są radości i smutki, porządki i nieporządki. I radzić trzeba nad tym, żeby tych smutków i nieporządków było jak najmniej. A każdy porządek musi być spisany. I na papierze, i w sercach.