Doradztwo zawodowe

Ścieżka kariery zawodowej

Wizyta przedstawicieli Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej na Włościańskiej

7 lutego 2014 r. gośćmi naszej szkoły byli przedstawiciele Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, którzy zaprezentowali  młodzieży ofertę edukacyjną wyższej uczelni.

Harmonogram spotkania:

GODZINA

KLASA

ZAWÓD

SALA

9:30

III E

    IV D/E

IV G

technik logistyk

świetlica

11:30

III A, B/S, C

IV A, B/S, C

technik pojazdów samochodowych

świetlica

 

11:30

 

III D, IV D/e

technik mechatronik

świetlica

„Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest wiodącą jednostką naukową i dydaktyczną w dziedzinie transportu.

Kształci na kierunku studiów „Transport” studentów w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych:  pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich), trzeciego stopnia (doktoranckich).” (więcej www.wt.pw.edu.pl ).

Halina Ciechoniak

Zawody

By wybór  dalszej ścieżki kształcenia był trafny  zachęcam do zapoznania się z opisami zawodów oraz obowiązującą podstawą programową.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA DOROSŁYCH

Kursy są bezpłatne, organizowane w dogodnych terminach: wieczorowo lub zaocznie. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach i warsztatach przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu (edukacja.warszawa.pl)

„Od marzeń do kariery”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu Eurodoradztwo Polska przygotował publikację pt.: „Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”. Jest to publikacja kierowana  przede wszystkim do uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, która może być inspiracją do świadomego planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

Płyty dostępne są w Bibliotece i Czytelni Szkolnej. Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznania się z publikacją!

Doradztwo zawodowe

CZWARTEK   godz. 14:00 – 15:00   sala  316

Jako pedagog pracy, bibliotekarz i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości stawiam sobie za cel kształtowanie umiejętności, które pomogą młodzieży w trafnym wyborze zawodu, świadomym planowaniu dalszej kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględnianiu zmieniających się warunków na rynku pracy a tym samym uzyskaniu dużej mobilności zawodowej. By go osiągnąć stworzyłam w czytelni Szkolny Punkt Informacji Zawodowej, odrębny księgozbiór, gdzie gromadzę min. literaturę z zakresu komunikacji interpersonalnej, rynku pracy, samozatrudnienia, analizy i rozwoju własnej osobowości.