Edukacja kulturalna

100-lecie nadania I.J.Paderewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Warszawy

20190109_113705

9 stycznia 1919 roku Ignacy Jan Paderewski zaraz po przyjeździe z żoną – Heleną Paderewską do stolicy – otrzymał z rąk Władz Miasta Honorowe Obywatelstwo Warszawy. Obecność Mistrza wywoływała wszędzie radość i zadowolenie. Organizowano na jego cześć spotkania, koncerty w Filharmonii. Wszędzie był witany z wielkim uznaniem i czcią.

W setną rocznicę tego wydarzenia, pod pomnikiem Ignacego Paderewskiego w Parku Ujazdowskim w Warszawie odbyły się uroczystości, którym przewodniczył przewodniczący Komisji Biografistyki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Marian M. Drozdowski.

2018 – Rokiem dla Niepodległej

niepodlegla

W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”. Wszystkie informacje związane z tym wydarzeniem znajdziemy na stronie www.niepodlegla.gov.pl

M. Michalecka

Koncert w Filharmonii Narodowej z okazji 157 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego – patrona naszej szkoły

6 listopada 2017 roku uczniowie klas: 1PZM, 1PW, 1AP, 1WM, 1WT Technikum Samochodowego Nr 3 oraz 1MZA/KM i 1 IGP Branżowej Szkoły I stopnia pod opieką wychowawców gościli w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Celem tej wizyty było wysłuchanie koncertu zorganizowanego z okazji 157 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego – patrona naszej Szkoły.

Swoje umiejętności prezentowali laureaci prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych. Jednym z artystów był Adam Goździewski,  mający w swoim dorobku między innymi:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Rodzice,

Nasza szkoła bierze czynny udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa zatwierdzonym przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku. W ramach tego programu szkoła otrzymała fundusze na zakup nowości wydawniczych, które wzbogacą ofertę czytelniczą dla uczniów, nauczycieli, a także dla Państwa , jeżeli zechcecie korzystać z nasze biblioteki.

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

m120170428_095952

Klasa to taki sobie niewielki świat. Zamknięty, swój, nasz. Wszystko tam jest: radości i smutki, porządki i nieporządki. I jak chcemy tak mocno, to z nieporządków zrobią się potrzebne porządki, ze smutków radości.

Polska to także nasz świat. Tysiąc razy większy, tysiąc razy piękniejszy, ale nasz własny. I tu także są radości i smutki, porządki i nieporządki. I radzić trzeba nad tym, żeby tych smutków i nieporządków było jak najmniej. A każdy porządek musi być spisany. I na papierze, i w sercach.