Edukacja kulturalna

2018 – Rokiem dla Niepodległej

niepodlegla

W 2018 roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej”. Wszystkie informacje związane z tym wydarzeniem znajdziemy na stronie www.niepodlegla.gov.pl

M. Michalecka

Koncert w Filharmonii Narodowej z okazji 157 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego – patrona naszej szkoły

6 listopada 2017 roku uczniowie klas: 1PZM, 1PW, 1AP, 1WM, 1WT Technikum Samochodowego Nr 3 oraz 1MZA/KM i 1 IGP Branżowej Szkoły I stopnia pod opieką wychowawców gościli w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Celem tej wizyty było wysłuchanie koncertu zorganizowanego z okazji 157 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego – patrona naszej Szkoły.

Swoje umiejętności prezentowali laureaci prestiżowych konkursów krajowych i zagranicznych. Jednym z artystów był Adam Goździewski,  mający w swoim dorobku między innymi:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Rodzice,

Nasza szkoła bierze czynny udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa zatwierdzonym przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku. W ramach tego programu szkoła otrzymała fundusze na zakup nowości wydawniczych, które wzbogacą ofertę czytelniczą dla uczniów, nauczycieli, a także dla Państwa , jeżeli zechcecie korzystać z nasze biblioteki.

226 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

m120170428_095952

Klasa to taki sobie niewielki świat. Zamknięty, swój, nasz. Wszystko tam jest: radości i smutki, porządki i nieporządki. I jak chcemy tak mocno, to z nieporządków zrobią się potrzebne porządki, ze smutków radości.

Polska to także nasz świat. Tysiąc razy większy, tysiąc razy piękniejszy, ale nasz własny. I tu także są radości i smutki, porządki i nieporządki. I radzić trzeba nad tym, żeby tych smutków i nieporządków było jak najmniej. A każdy porządek musi być spisany. I na papierze, i w sercach.

Zaproszenie na lekcję poświęconą Konstytucji 3 Maja

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3

 im. Ignacego Jana Paderewskiego

mgr inż. Alicja Stańczyk

zaprasza  Uczniów Państwa Szkoły wraz z Opiekunem

 na lekcję poświęconą Konstytucji 3 Maja,

 którą poprowadzi nauczyciel historii – Małgorzata Michalecka.

      Lekcja,   której  uczestnikami   będą   Uczniowie   Państwa   Gimnazjum   odbędzie   się     24 kwietnia 2017 roku o godzinie  12.30, w sali  213.

Nasi Goście będą mieli możliwość zwiedzenia Szkoły

i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Prosimy o telefoniczne /22/ 663 30 38 lub mailowe zssl3@edu.um.warszawa.pl,   potwierdzenie chęci uczestnictwa w lekcji, wraz z podaniem liczby Uczniów

do dnia 20 kwietnia 2017.

W  przypadku  zainteresowania  lekcją  w  innym  terminie  prosimy  o wcześniejszy kontakt w celu jego ustalenia.

Dla  najbardziej  aktywnych  uczestników  spotkania  niespodzianka !!!  

Bezpłatne  zaproszenia  na  Grand  Prix  na  Żużlu (Stadion Narodowy – 13 maja 2017)

Dyrektor ZSSiL Nr 3

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 6 marca 2017 roku obchodziliśmy w naszej Szkole Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który przypada 1 marca. Gościem obchodów byli: żołnierz AK i podziemia antykomunistycznego major Zygmunt Boczkowski oraz pan Paweł Michalik i jego zespół. Koncertu wysłuchała nasza młodzież oraz uczniowie z innych żoliborskich szkół ponadgimnazjalnych. Patronat nad nim objął Burmistrz dzielnicy Żoliborz Pan Krzysztof Bugla.

77 rocznica powstania Rządu RP

W dniu 30.09.2016 klasa 2WMT pod opieką nauczycieli p. Elżbiet Mordasewicz oraz p. Jakuba Hucało brała udział jako reprezentacja szkoły w 77 rocznicy powstania Rządu RP w Paryżu. Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze św. Jana przy ulicy Świętojańskiej na Starym Mieście. Były poczty sztandarowe ze wszystkich szkół warszawskich, których patronami są wybitni Polacy związani z II RP .

Uroczystości przy Pomniku Pomordowanym i Poległym na Wschodzie

16 września 2016 r. odbyły się uroczystości upamiętniające martyrologię Rodaków Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. Wzięli w nich udział Sybiracy, przedstawiciele władz samorządowych, Warszawskiej Solidarności Oświatowej oraz uczniowie warszawskich szkół. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy uformowany spośród uczniów klasy II S pod opieką p. M. Kozłowskiej. Odmówiliśmy wspólnie modlitwę prowadzoną przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

M. Kozłowska

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

flaga

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie. Określa relacje między jednostką, a państwem oraz jego zasady ustroju politycznego i społecznego. Dlatego Konstytucję nazywa się ustawą zasadniczą.

Dzielnicowy Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej na Włościańskiej

budujemymosty

22 marca 2016 r. na Żoliborzu miały miejsce obchody Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci Franciszka Liszta w Parku im. Stefana Żeromskiego przez Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Pana Krzysztofa Buglę, przedstawiciela Ambasady Republiki Węgierskiej oraz młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego. W szkolnej świetlicy były kontynuowane obchody Żoliborskiego Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, z udziałem żoliborskiej młodzieży oraz uczniów z innych dzielnic Warszawy.