Dla rodziców

PEDAGODZY

Zapraszamy uczniów w godzinach:

Wykaz godzin pracy pedagoga pokój 325

Dni tygodnia

Pedagog szkolny przyjmuje uczniów/rodziców

Poniedziałek 8.00 – 15.00 /8h/
Wtorek 8.00 – 15.00 /8h/
Środa 8.00 – 12.00 /4h/
Czwartek 11.00 – 16.00 / 5h/
Piątek 10.00 – 14.00 /4h/

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Spotkania z rodzicami, zebrania oraz dni otwarte

1. 02.09.2019r. Zebrania z Rodzicami klas I – szych – godz. 17.00
2. 05.09.2019r. 

Zebrania z Rodzicami klas starszych (poza pierwszymi) – godz. 17.00Zebranie Rady Rodziców – godz. 18.00
3. 26.09.2019r.

Zebrania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.00Zebranie z Rodzicami klas IV-tych dot. studniówki – godz. 17.30

Zebranie Rady Rodziców – godz. 18.00

4. 24.10.2019r. Zebrania z Rodzicami wszystkich klas – godz. 17.00
5. 14.11.2019r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach IV – tych
6. 12.12.2019r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach I – III; informacja o wystawionych ocenach śródrocznych i końcowo rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach IV – tych
7. 16.01.2020r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o wystawionych ocenach śródrocznych w klasach I – szych
8. 26.03.2020r. Zebrania z Rodzicami – godz. 17.00; informacja o przewidywanych ocenach w klasach IV – tych
9. 14.04.2020r. Ew. zebrania z Rodzicami klas IV – tych – godz. 17.00 – informacja o wystawionych ocenach końcowych
10. 21.05.2020r. Obowiązkowe zebrania dla wszystkich klas – godz. 17.00 – informacja o zagrożeniach i przewidywanych ocenach
11. 13.06.2020r. Ewentualne zebrania z Rodzicami – według uznania wychowawców i potrzeb uczniów/Rodziców

INFORMACJA DLA RODZICÓW – WAŻNE!

W dniu 26.09.2019 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędą się zebrania dla Rodziców/Opiekunów uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, o godzinie 17.30 dla Rodziców/Opiekunów uczniów klas pierwszych, a o godzinie 18.00 zebranie Rodziców/Opiekunów uczniów wszystkich klas – Rada Rodziców.

O godzinie 18.00 odbędzie się wykład o tematyce profilaktycznej dla chętnych.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Lp. Wydarzenie Data/Termin
1 Rozpoczęcie r .szk. 2019/2020 (sala gimnastyczna) 2.09.2019r. (poniedziałek) 9.00 – klasy I-sze

10.30 – pozostałe klasy

2 Spotkanie z Rodzicami klas I szych 2.09. 2019 r. poniedziałek godz. 17.00 (sala gimnastyczna)
3 Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie klas I-szych 14.10.2019 (poniedziałek) – g. 9.00
4 Dzień „Wszystkich Świętych” 01.11.2019 (piątek)
5 Tydzień PATRONA  SZKOŁY / Święto Szkoły i szkolne Święto Niepodległości 4-10 listopada Uroczystość – 7 listopada 2019
6 Święto Niepodległości/dzień wolny 11.11.2019 Poniedziałek
7 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zajęcia opiekuńczo – wychow.) DEN – 14.10.2019 (TS3 i BS I st.)- egzaminy zawodowe- wg oddz. harmon.- matura 2020 – wg oddz. harmon.- 12 czerwca 2020 – piątek po Bożym Ciele (TS3 i BSI st.)
8 Zimowa przerwa świątecznaNowy Rok 23.12.2019  do 31.12.2019  01.01.20 (środa)
9 Święto Trzech Króli – dzień wolny 06.01.2020 (poniedziałek)
10 Ferie zimowe  10.02 do 23.02.2020
11 Żoliborski Dzień Przyjaźni Polsko –Węgierskiej 26.03.2020 – czwartek
12 Rekolekcje wielkopostne  Marzec 2020
13 Wiosenna przerwa świąteczna 09.04–14.04.20 (czw. – wt.)
14 Zakończenie zajęć dydakt. w klasach IV tych TS3 – rozdanie świadectw ukończenia szkoły 24.04.2020 (piątek)Godz. 13.30
15 Boże Ciało/ dzień wolny 11 czerwca 2020 / czwartek
16 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26.06.2020 (pt.) 9.00 Kl. I-sze; 10.30 – pozostałe; 13.00- III BS Ist.
17 Ferie letnie 27.06.2020 do 31.08.2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – procedura odwoławcza i uzupełniająca

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 I.    Procedura odwoławcza od wyników rekrutacji 

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych tj. od 25 lipca br. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.