Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo,

na podstawie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z2019 r., poz. 1078), w dniu 9 września 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy  Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Żoliborz a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz dot. realizacji opieki stomatologicznej w Przychodni SPZZLO przy ulicy Klaudyny 26B, na mocy którego opieką stomatologiczną zostali objęci uczniowie ZSSiL Nr 3.

Od 4 listopada br. dzieci i młodzież w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą korzystać z opieki stomatologicznej w Poradni Stomatologicznej w Przychodni przy ul. Klaudyny 26 B (gabinet nr 18 p. I).

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 795 156 229 lub              22 833 00 00