Akcja „Włościańska Pamięta”

IMG_20191105_125541

Zgodnie z wieloletnią tradycją, Szkolne Koło Wolontariatu wraz z Nauczycielami, w ramach akcji „Włościańska Pamięta” uczciło pamięć zmarłych Nauczycieli i Uczniów odwiedzając ich groby, gdzie w imieniu całej Społeczności Szkolnej złożyli chryzantemę i zapalili znicz.

Udaliśmy się również na Cmentarz Powązkowski, gdzie złożyliśmy hołd Poległym w obranie i służbie naszego kraju. Po złożeniu kwiatów, zapaleniu znicza, pamięć o nich uczciliśmy minutą ciszy i modlitwą.

Szkolne Koło Wolontariatu