Pomoc pedagogiczno – psychologiczna

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Numer telefonu 22 663 – 32 – 55 wew. 61

 

Psycholog oddelegowany z

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 ul. Felińskiego 15,

poniedziałek           -  godz.  9.00 – 12.30 (3,5 h)/ psycholog  /- p. 227

 

Jeżeli masz problem, o którym nie możesz lub nie chcesz porozmawiać osobiście, napisz do nas w LIBRUSIE.