Logistycy na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

W dniu 26.04.2010 klasy I E i II E pod opieką nauczycieli przedmiotów logistycznych, panów Wojciecha Matysiak i Jarosława Stolarskiego, w ramach cyklu wykładów popularno – naukowych organizowanych przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, zwiedziły gmach tej uczelni przy ul. Koszykowej 75. W imieniu władz uczelni młodzież powitał prorektor Wydziału ds. Rozwoju dr inż. Aleksander Szulczyk. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu Kierownika Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych pani prof. dr hab. inż. Marianny Jacyna pt. ”Istota logistyki systemów logistycznych – ich rola w procesie przemieszczania”. Po wykładzie przyszli logistycy zwiedzili laboratorium magazynowe będące częścią Zakładu Logistyki, gdzie zostali zapoznani, przez pana mgr inż. Konrada Lewczuka, ze specyfiką funkcjonowania współczesnego nowoczesnego magazynu. Przedstawiono im rozkład magazynu z podziałem na strefy oraz działanie systemu informatycznego typu WMS(Warehouse Management Systems) wspomagającego pracę magazynu. Zaprezentowane zostały również modele środków transportu wewnętrznego wykorzystywane w magazynach. Młodzież z dużym zainteresowaniem wzięła udział w całym przedsięwzięciu. Być może wielu z nich w przyszłości zostanie studentami tego wydziału kontynuując rozpoczętą w naszej szkole edukację logistyczną.

W. Matysiak