Wybieram eFizykę

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Wybieram eFizykę”. Projekt ten jest adresowany do uczniów pierwszych klas liceów ogólnokształcących oraz pierwszych i drugich klas techników, którzy będą zdawać maturę z fizyki na poziomie rozszerzonym. W Polsce powstało 100 klas w stu szkołach, w Warszawie utworzono dwie klasy, jedna w naszej szkole, Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego, a druga w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza. W klasie utworzonej w naszej szkole oprócz naszych uczniów uczestniczyć będą uczniowie 6 liceów warszawskich. Nauka będzie trwać przez pięć semestrów. Uczestnicy kursu będą uczyć się na platformie edukacyjnej i poprzez Internet konsultować poznawaną wiedzę z nauczycielem – opiekunem danej grupy. Poza tym raz w miesiącu, w siedzibie szkoły, uczniowie będą wykonywali, pod kierunkiem nauczyciela, samodzielne doświadczenia. Zestawy doświadczalne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia tych zajęć otrzyma szkoła od organizatora kursu. Kilka razy w czasie trwania kursu uczniowie będą pisać testy diagnozujące stopień opanowania poznanej wiedzy. Dwukrotnie w każdym semestrze każda grupa będzie miała w siedzibie szkoły zajęcia z pracownikiem uczelni wyższej. W trakcie trwania kursu grupa, 80 uczniów, osiągających najlepsze wyniki pojedzie na wycieczkę do CERN.
Mirosław Galikowski – opiekun grupy