Projekt „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”

IMG_2369 Od kwietnia 2012 roku w ZSSiL Nr 3 realizowany jest projekt dofinansowany przez BiuroEdukacji m.st. Warszawy w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły i jego głównym celem jest: • wypracowanie własnego zdania na temat: Czy energia jądrowa jest najlepszą drogą rozwoju energetyki w Polsce?
• Informowanie na temat korzyści, dla polskiej gospodarki
i środowiska, związanych z budową elektrowni jądrowej.
• Dokładne poznanie życiorysu i dokonań
Marii Skłodowskiej – Curie.

Projekt powstał w odpowiedzi na duże zainteresowanie problematyką badań jądrowych ze strony uczniów i podjętą współpracę szkoły z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.
Projekt służy kształtowaniu umiejętności zdobywania i rozpowszechniania wiedzy na temat energetyki jądrowej. Umożliwia dostęp do informacji na temat korzyści i zagrożeń z nią związanych, jak również pozwala na dokładnie poznanie działalności Marii Skłodowskiej-Curie.
W projekt zaangażowanajest 30-osobowa grupa naszych uczniów, pracownicy Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, członkowie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego, oraz pracownicy Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie i Instytutu Energii atomowej w Świerku. Autorem i koordynatorem projektu jest Agnieszka Krupa – nauczyciel chemii w ZSSiL Nr 3.

Pierwszy etap projektu już za nami…
Od kwietnia rozwinęliśmy współpracę z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i uczestniczyliśmy w wykładach i warsztatach prowadzonych przez panią doktor Kingę Frąckiewicz i Tomasza Smolińskiego – pracowników naukowych Instytutu, którzy dwukrotnie odwiedzili naszą szkołę i w bardzo ciekawy sposób omówiliteorię promieniotwórczości. Mogliśmy samodzielnie zmierzyć otaczające nas promieniowanie, zobaczyliśmy prawdziwe rudy uranu, a największym zaskoczeniem,nie tylko dla uczniów, był pomiar promieniowania dietetycznej soli, która wykazała bardzo dużą aktywność, ponieważ zawiera promieniotwórczy potas. Pomiarów dokonywaliśmy za pomocą Licznika Geigera –Müllera, urządzenia służącego do detekcji promieniowania jądrowego. Na zajęciach omówione zostały tajniki budowy elektrowni jądrowych tych starszych, jak również tych najnowszej generacji, a nawet bomby atomowej. Naukowcy podawali fakty a także mity dotyczące awarii elektrowni w Czarnobylu i Fukoshimie, o których w bardzo nieprecyzyjny sposób informowały nas wcześniej media. Mogliśmy także dowiedzieć się o nieznanych wcześniej zasługach Marii Skłodowskiej – Curie a także usłyszeć ciekawostki o uczonej.

28.05.2012r zostaliśmy zaproszeni do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i zwiedziliśmy jedyną w Polsce Stację Sterylizacji Radiacyjnej, gdzie za pomocą wiązki promieniotwórczej ulegają wyjałowieniu różnorodne produkty medyczne, a nawet kosmetyki. W grupach mogliśmy zbadać przesłony, które pochłaniają promieniowaniei ocenić ich skuteczność, rozwiązać quiz dotyczący biografiiMarii Skłodowskiej – Curie i samodzielnie zaprojektować proste doświadczenia chemiczne. Na koniec, dla tych, którzy obawiali się skażenia radiologicznegoswego organizmu czekała bramka dozymetryczna przeznaczona do takiego pomiaru.

W tym roku szkolnym planujemy jeszcze wycieczkę do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, a w przyszłym roku szkolnym do elektrowni w Świerku.

Wypowiedzi uczniów uczestniczących w projekcie są następujące:

Uczestnicy projektu brali udział w nieprzeciętnych wykładach poświęconych promieniotwórczości oraz mieli okazję zwiedzić Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, gdzie zostały wykonane specjalne pokazy dotyczące promieniowania „ wokół nas” . Podczas zwiedzania Instytutu ukazane zostały nam tajniki oczyszczania radiacyjnego oraz w jaki sposób sterylizować, na przykład narzędzia medyczne, nie wyciągając ich z pudełka. Największe wrażenie zrobiła tablica sterowania całym procesem, na której znajdowały się liczne przyciski oraz wskaźniki niczym z filmów science fiction. W dalszej fazie planowany jest wyjazd Instytutu Energii Atomowej POLATOM w Świerku. Członkowie projektu zdobyli wiedzę dotyczącą czystej i bezpiecznej energii dla Polski dzięki czemu zadbają o lepsze jutro.
Artur Zaufall – uczeń kl. IID

Projekt pod względem problemu , który porusza jest bardzo interesujący. Wiadomości przekazane przez pracowników Instytutu Chemii i techniki Jądrowej w Warszawie ukazują nam pozytywne i negatywne aspekty budowania elektrowni jądrowych. Wycieczka do Instytutu uświadomiła nam jak promieniotwórczość jest wykorzystywana, nawet bez naszej świadomości.
Milena Calińska i Anna Echt – uczennice kl. IE

Na zajęciach z projektu poszerzyłyśmy wiadomości o życiu i pracy Marii Skłodowskiej – Curie, promieniotwórczości, zasadach budowy i działania elektrowni jądrowych. W Instytucie robiliśmy ciekawe doświadczenia, był konkurs sprawdzający naszą wiedzę o naszej słynnej rodaczce, a na koniec czekały na nas upominki. Udział w projekcie po raz kolejny uświadomił nam, że chemia w życiu człowieka jest bardzo ważna i warto o niej wiedzieć jak najwięcej.
Katarzyna Krosnowska i Ewelina Kuchcińska IIG

Wypowiedzi uczniów potwierdzają, że projekt cieszy się dużym zainteresowaniem. Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez uczniów na początku i na zakończeniu projektu odpowie na pytanie, czy młodzież w przyszłości będzie potrafiła dokonać dobrej decyzji w sprawie budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju.

Agnieszka Krupa