Elektrownia jądrowa – nasza przyszłość energetyczna

Projekt pt.: „Elektrownia jądrowa – nasza przyszłość energetyczna?” był realizowany w ramach VII edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne.
Od marca 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu, którego uczestnikami byli uczniowie klas II i III ZSSIL Nr 3 w Warszawie.

W pierwszym etapie rozwinęliśmy współpracę z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i uczestniczyliśmy w wykładach i warsztatach prowadzonych przez panią doktor Kingę Frąckiewicz i Tomasza Smolińskiego – pracowników naukowych Instytutu, którzy dwukrotnie odwiedzili naszą szkołę i w bardzo ciekawy sposób omówili teorię na temat promieniotwórczości. Uczniowie samodzielnie mierzyli otaczające nas promieniowanie za pomocą Licznika Geigera –Müllera, zobaczyli prawdziwe rudy uranu.
Na zajęciach omówione zostały tajniki budowy elektrowni jądrowych tych starszych, jak również tych najnowszej generacji, a nawet bomby atomowej. Naukowcy omówili fakty i mity dotyczące awarii elektrowni w Czarnobylu i Fukoshimie, o których w bardzo nieprecyzyjny sposób informowały media. Przypomnieliśmy sobie i poznaliśmy wiele ciekawostek i zasług Marii Skłodowskiej – Curie.

Dnia 28.05.2012r zostaliśmy zaproszeni do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie i zwiedziliśmy jedyną w Polsce Stację Sterylizacji Radiacyjnej, gdzie za pomocą wiązki promieniotwórczej ulegają wyjałowieniu różnorodne produkty medyczne, a nawet kosmetyki. W grupach mogliśmy zbadać przesłony, które pochłaniają promieniowanie i ocenić ich skuteczność, rozwiązać quiz dotyczący biografii Marii Skłodowskiej – Curie i samodzielnie zaprojektować proste doświadczenia chemiczne. Na koniec, dla tych, którzy obawiali się skażenia radiologicznego swego organizmu czekała bramka dozymetryczna przeznaczona do takiego pomiaru.

Kolejny etap projektu to wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie,
gdzie uczestnicy projektu odbyli lekcję muzealną i pooglądali film biograficzny o słynnej polskiej noblistce.
We wrześniu 2012 odbyliśmy wycieczkę do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
w Świerku, gdzie zwiedziliśmy jedyny polski działający reaktor jądrowy „ Maria”, poznaliśmy jego działanie. Odbyliśmy zajęcia w laboratoriach na terenie Centrum.
W listopadzie został zakończony projekt, przygotowano gazetkę z jego realizacji
i prezentację, która została udostępniona na stronie internetowej szkoły. Zorganizowano Dzień Nauk Ścisłych, na który zostali zaproszeni przedstawiciele Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, członkowie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (dr Kinga Frąckiewicz i Tomasz Smoliński), uczniowie z kilku szkół gimnazjalnych. Podczas spotkania zaprezentowano efekty pracy, podziękowano za współpracę przedstawicielom Instytutu, rozdano dyplomy i upominki dla uczestników projektu.

Cele projektu zostały osiągnięte:
1. Uczniowie wypracowali własne zdanie na temat: Czy energia jądrowa jest najlepszą drogą rozwoju energetyki w Polsce?
2. Uczestnicy projektu zdobyli informacje na temat korzyści, dla polskiej gospodarki
i środowiska, związanych z budową elektrowni jądrowej.
3. Beneficjenci projektu dokładnie poznali życiorys i dokonania Marii Skłodowskiej – Curie.
4. Wszyscy uczestnicy, ci zdolni, jak również mający trudności w nauce, na miarę swoich możliwości angażowali się w różne formy działań związane z realizację projektu. Praca w projekcie pozwoliła rozwinąć kreatywne myślenie i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, a także pozwoliła na udoskonalenie posługiwania się i wykorzystywania technik komputerowych.

Autor i koordynator projektu: Agnieszka Krupa – nauczyciel chemii w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie