Projekt realizowany w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne pt.: Elektrownia Jądrowa- nasza przyszłość energetyczna? Cele projektu

Cele projektu:

  1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści, jak również zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej w Polsce wśród uczniów klas III gimnazjum i klas pierwszych ZSSiL Nr 3.
  2. Poszerzanie wiedzy na temat budowy elektrowni jądrowych, zasady działania.
  3. Wypracowanie własnego zdania na temat: Czy energia jądrowa jest najlepszą drogą rozwoju energetyki w Polsce?
  4. Zorganizowanie cyklu zajęć międzyszkolnych dla uczniów klas III gimnazjum i klas I ZSSiL Nr 3 na temat promieniotwórczości, prowadzonych przez naukowców zasłużonych dla tej dziedziny nauki i energetyki jądrowej.
  5. Przeprowadzenie konkursu międzyszkolnego na temat energetyki jądrowej dla uczniów biorących udział w I edycji projektu w roku 2012 i z II edycji projektu. ( czyli uczniów klas III gimnazjum i uczniów ZSSiL Nr 3).
  6. Praca z uczniem zdolnym (Szkoła otrzymała Certyfikat „WARS i SAWA” – 2012).
  7. Wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez angażowanie ich do aktywności w różnych formach działań z wykorzystaniem ich indywidualnych predyspozycji.
  8. Wyzwalanie wśród młodzieży kreatywnego myślenia, doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych i rozwijania technik komputerowych.
  9. Promocja szkoły.