Międzyszkolny Konkurs Mechatroniczny – Edycja 2013

KOMUNIKAT Nr 2
Dnia 5 kwietnia br. odbył się etap szkolny MKM2013. W zgłoszonych do konkursu ośrodkach wzięła udział następująca liczba uczniów: 24 – Zespół Szkół Technicznych w Płocku, Al. Kilińskiego 4;
7 – CKP Warszawa, ul. Mińska 1/5;
12 – Technikum Mechatroniczne nr1 w ZSLiT nr1 w Warszawie, ul. Wiśniowa56;
10 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, ul. Lidzbarska 27;
14 – Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20;
9 – Zespół Szkół nr.1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2;
28 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, ul. Konarskiego 11;
32 – Technikum Nr 7 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56;
12 – Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35.
Łącznie w I etapie konkursu uczestniczyło 148 uczniów z 9 ośrodków.
Zapraszamy reprezentacje ośrodków na etap finałowy, który odbędzie się 25 kwietnia 2013r. o godzinie 900, w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35. Organizacja etapu finałowego planowana jest następująco:
a) część pisemna: rozwiązywanie testu 50 pytań w czasie 60 minut;
b) część praktyczna: wykonanie zadań praktycznych wykonywanych w czasie 20 minut, punktowanych po 10 pkt. na pięciu stanowiskach (2 zadania symulacyjne z wykorzystaniem programu FluidSIM, 1 zadanie polegające na zaprogramowaniu sterownika PLC Siemens S7-200 CPU222 DC/DC/DC, 1 zadanie polegające na wyznaczeniu parametrów obwodu z wykonaniem wykresów wskazowych i 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu, zbudowaniu i uruchomieniu układu sterowania pneumatycznego).
Między zadaniami praktycznymi planowane są 10 minutowe przerwy. Z uwagi na uczestnictwo 9 ośrodków, kolejność wykonywania zadań praktycznych będzie losowana. Zespoły 1, 2, 3, 4 i 5 wykonają zadania w pierwszej turze (1015÷1245). Pozostałe zespoły będą wtedy miały czas wolny, połączony z posiłkiem. Druga tura jest planowana w godzinach 1300÷1530. Zakończenie konkursu planujemy na godzinę 1545.
Jurorami w etapie praktycznym będą opiekunowie zespołów, w dwuosobowych zespołach na każdym stanowisku.
Osobą koordynującą przygotowanie konkursu jest Bogusław Michałowski.
Kontakt: telefoniczny 609-237-091, e-mail: mkmchtr@gmail.com.

Bogusław Michałowski