Projekt edukacyjny Elektrownia Jądrowa- nasza przyszłość energetyczna?

Elektrownia jadrowa 013

W Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego, od marca 2013 realizowana była II edycja projektu edukacyjnego pt. Elektrownia Jądrowa- nasza przyszłość energetyczna?, dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach VIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Partnerami projektu byli:

 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

 • Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Towarzystwo Członkowskie
  European Nuclear Society c/o IChTJ
 • Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Projekt miał charakter międzyszkolny i jego realizację rozpoczęliśmy od zapraszania do udziału żoliborskie gimnazja. Do projektu przystąpiło Gimnazjum Nr 55 w Warszawie (z grupą 20- osobową). W projekcie uczestniczyli również uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Samochodowych
i Licealnych Nr 3 (grupa 20-osobowa).

Po inauguracji projektu dn. 21.03.2013, połączonej z promocją szkoły wśród młodzieży gimnazjalnej, kontynuowaliśmy, nawiązaną już, współpracę z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
i uczestniczyliśmy w wykładach i warsztatach prowadzonych przez panią dr Kingę Frąckiewicz –członka Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i dr Agnieszkę Miśkiewicz – pracownika naukowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Panie dwukrotnie odwiedziły naszą szkołę i w bardzo ciekawy sposób omówiły teorię na temat promieniotwórczości. Uczniowie gimnazjum pod opieką Pani Marii Brzozowskiej uczestniczyli w zajęciach na terenie ZSSiL Nr 3. Uczestnicy projektu samodzielnie mierzyli otaczające nas promieniowanie za pomocą Licznika Geigera –Müllera, zobaczyli prawdziwe rudy uranu. Na zajęciach omówione zostały tajniki budowy elektrowni jądrowych tych starszych, jak również tych najnowszej generacji, a nawet bomby atomowej.

Dnia 27.05.2013r zostaliśmy zaproszeni do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
i zwiedziliśmy jedyną w Polsce Stację Sterylizacji Radiacyjnej, gdzie za pomocą wiązki promieniotwórczej ulegają wyjałowieniu różnorodne produkty medyczne, a nawet kosmetyki.
W grupach mogliśmy zbadać przesłony, które pochłaniają promieniowanie i ocenić ich skuteczność, rozwiązać quiz dotyczący biografii Marii Skłodowskiej – Curie. Na koniec, dla tych, którzy obawiali się skażenia radiologicznego swego organizmu czekała bramka dozymetryczna przeznaczona do takiego pomiaru.

Kolejny etap projektu to wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, gdzie uczestnicy projektu odbyli lekcję muzealną i pooglądali film biograficzny o słynnej polskiej noblistce.

We wrześniu 2013 odbył się konkurs międzyszkolny na temat energetyki jądrowej
i promieniotwórczości. W konkursie wzięli udział uczestnicy I i II edycji projektu.

Laureaci konkursu:

 

l.p.

Imię i Nazwisko

szkoła

przyznane miejsce
 1.

Aleksandra Kaliś

Gimnazjum Nr 55

Miejsce I

 2.

Katarzyna Komala

Gimnazjum Nr 55

Miejsce I

3.

Artur Zaufall

ZSSiL Nr 3

Miejsce I

4.

Maksymilian Lewandowski

ZSSiL Nr 3

Miejsce I

5.

Wiktoria Gawrońska

Gimnazjum Nr 55

Miejsce II

6.

Paweł Sitkiewicz

ZSSiL Nr 3

Miejsce II

7.

Diana Usenko

Gimnazjum Nr 55

Miejsce III

8.

Piotr Budzyński

Gimnazjum Nr 55

Miejsce III

9.

Mateusz Klejnowski

ZSSiL Nr 3

Miejsce III

10.

Adam Kozłowski

ZSSiL Nr 3

Miejsce III

 

Podczas uroczystego wręczenia nagród dla zwycięzców konkursu, pamiątek i dyplomów dla wszystkich uczestników i osób wspierających projekt, uczniowie ZSSiL Nr 3 zaprezentowali wyniki pracy w formie prezentacji.

Relacja z I i II edycji projektu ukaże się na łamach Biuletynu Nukleonicznego wydawanego przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.

Cele projektu zostały osiągnięte:

 1. Uczniowie Gimnazjum Nr 55 i ZSSiL Nr 3 zdobyli wiedzę na temat korzyści, jak również zagrożeń związanych z budową elektrowni jądrowej w Polsce i poznali tajniki budowy elektrowni jądrowych.

 2. Uczniowie wypracowali własne zdanie na temat: Czy energia jądrowa jest najlepszą drogą rozwoju energetyki w Polsce? (ewaluacja projektu wykazała, że 90% uczestników wyraziłaby swoją aprobatę dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce)

 3. Przeprowadzono konkurs międzyszkolny na temat energetyki jądrowej dla uczniów biorących udział w I edycji projektu w roku 2012 i z II edycji projektu. ( czyli uczniów gimnazjum i uczniów ZSSiL Nr 3)

 4. Wszyscy uczestnicy, ci zdolni, jak również mający trudności w nauce, na miarę swoich możliwości angażowali się w różne formy działań związane z realizację projektu. Praca w projekcie pozwoliła rozwinąć kreatywne myślenie i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych, a także pozwoliła na udoskonalenie posługiwania się
  i wykorzystywania technik komputerowych.

 5. Projekt wspomógł promocję szkoły wśród młodzieży gimnazjalnej.

Autorem i koordynatorem projektu była Agnieszka Krupa – nauczyciel chemii i przedsiębiorczości
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie.

Wszystkim uczniom gratuluję zaangażowania w prace podczas realizowania projektu a Pani Agnieszce Krupie serdecznie dziękuję za jego koordynowanie.

Alicja Stańczyk – dyrektor szkoły