Doradztwo zawodowe

CZWARTEK   godz. 14:00 – 15:00   sala  316

Jako pedagog pracy, bibliotekarz i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości stawiam sobie za cel kształtowanie umiejętności, które pomogą młodzieży w trafnym wyborze zawodu, świadomym planowaniu dalszej kariery edukacyjno-zawodowej, uwzględnianiu zmieniających się warunków na rynku pracy a tym samym uzyskaniu dużej mobilności zawodowej. By go osiągnąć stworzyłam w czytelni Szkolny Punkt Informacji Zawodowej, odrębny księgozbiór, gdzie gromadzę min. literaturę z zakresu komunikacji interpersonalnej, rynku pracy, samozatrudnienia, analizy i rozwoju własnej osobowości.

Wśród zgromadzonych zbiorów znajdują się:  kasety video, CD-ROMy, DVD, wydawnictwa książkowe, broszury informacyjne, programy multimedialne (min. 1praca, Absolwent, Piramida Kariery), informatory o uczelniach wyższych i szkołach policealnych, informacje o zawodach (min. klasyfikacja zawodów, teczki zawodów), przydatne adresy internetowe oraz publikacje OHP i KOWEZiU: Zanim podejmiesz decyzję,  Planer kariery,  Moja pierwsza praca,  Poradnik dla absolwenta, Vademecum młodego przedsiębiorcy, Własna firma krok po kroku, Doskonały Kandydat,  Sztuka autoprezentacji, Vademecum poszukującego pracy, Studiuj za granicą, Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Ponadto informacje dotyczące trendów na rynku pracy, wykaz zawodów przyszłości czy prenumerowane Cogito.

Osoby zainteresowane otrzymają pomoc w  sporządzaniu CV, listu motywacyjnego, w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, z zakresu prawa pracy, podnoszenia kwalifikacji, aktywnego poszukiwania pracy,  edukacji przez Internet, sprawdzeniu umiejętności i zdolności z zastosowaniem testów, czy kierowaniu w sprawach trudnych do specjalistów.

Dzięki wyposażeniu czytelni w ICIM i stałemu dostępowi do Internetu zainteresowani  mogą poszukiwać informacji o możliwych ścieżkach kształcenia i oferowanych miejscach pracy online oraz sporządzić i wydrukować dokumenty aplikacyjne lub zeskanować je i wysłać mailem.

W ramach preorientacji zawodowej dla gimnazjalistów organizowane są spotkania z uczniami i ich rodzicami.  Absolwenci gimnazjum są zapraszani do ZSSiL nr 3 na otwarte lekcje min. z logistyki, mechatroniki czy praktycznej nauki zawodu, które prowadzone są w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,  w nowoczesnej  pracowni diagnostycznej i lakierni samochodowej. Ponadto osoby zainteresowane uzyskają informacje  o zasadach rekrutacji i naborze oraz pomoc w określaniu predyspozycji zawodowych.

Wystarczy zgłosić chęć udziału w zajęciach wysyłając maila pod adres zssil3@poczta.onet.pl lub telefonicznie w sekretariacie szkoły 22 663 30 38.

Polecam http://halinac.blog.pl/strefa-ucznia/, by w prosty i szybki sposób dotrzeć  do rzetelnej informacji.

Halina Ciechoniak