DNI WOLNE w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o dodatkowych dniach wolnych dla młodzieży od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

DNI WOLNE  w roku szkolnym 2017/18, z uwzględnieniem  dodatkowych dni wolnych dni zajęć dydaktycznych     :

13.10.17  Dzień Edukacji Narodowej w szkole ze ślubowaniem klas I- szych   (14.10.17-sobota)

01.11.17- środa  /    święto

11.11.17 -sobota  / święto

23.12.17-01.01.18 – przerwa świąteczna

06.01.18 – sobota  / święto

11 stycznia 2018- dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla tylko dla uczniów TS3

15.01 do 28.01.18 – ferie zimowe

29.03 do 03.04.18 – przerwa świąteczna

01.05.18  - święto

03.05.18 – święto

04,07,08.05.18 dodatkowe dni wolne – matury

31.05.18 – święto Boże Ciało

01.06.18 – piątek ( po Bożym Ciele – dz. dodatkowo wolny)

19.06.18 – pisemne Egzaminy Potwierdzające Kwalifikacje w Zawodzie


pobrane (3)