Podsumowanie konkursu Helios.

helios

W XII edycji Konkursu Astronomicznego Helios wzięło udział troje uczniów z naszej szkoły:

1.      Karolina Białek I L

2.      Jakub Grudkowski II C

3.      Kamil Serewiś I MT

Do finału zakwalifikowało się dwoje uczniów:

1.      Karolina Białek I L

2.      Kamil Serewiś I MT

Finał XII Konkursu Astronomicznego Helios odbył się w siedzibie Warszawskiego Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

Patronat nad konkursem objęli:

Mazowiecki Kurator Oświaty i Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Karolina Białek przedstawiła prezentację na temat: „Misja Sondy Rosetta” a Kamil Serewiś: „Słońce, gwiazda życia i śmierci”.

W finale, nasi uczniowie rywalizowali z uczniami innych szkół Warszawy.

Uczniowie byli oceniani za:

-  wartość merytoryczną prezentacji;

- sposób prezentowania;

- za odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję konkursową.

Komisja konkursowa, której przewodniczyła Pani prof. dr hab. Agnieszka Janiuk z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wyróżniała pracę Kamila Serewisia, który jako jedyny wykonał prezentację w „prezi.”.

Ponadto, Kamil Serewiś, głosami wszystkich zebranych, uzyskał nagrodę publiczności.

Kamil wygłasza swoja prezentację.

Kamil wygłasza swoja prezentację.

Slajd z prezentacji Kamila.

Slajd z prezentacji Kamila.

Dyplom Kamilowi wręcza Pani prof. dr hab. Agnieszka Janiuk.

Dyplom Kamilowi wręcza Pani prof. dr hab. Agnieszka Janiuk.