2014 to Rok Oskara Kolberga

Oskar_Kolberg_

Oskar Kolberg  -  etnograf, folklorysta i kompozytor, wybitny badacz polskiej kultury ludowej.

 • Urodził się 22 lutego 1814 roku w Przysusze (k. Radomia).
 • Kształcił się w Liceum Warszawskim i Akademii Handlowej w Berlinie. Zdobył także wykształcenie muzyczne, m.in. pod kierunkiem Józefa Elsnera.
 • Jego kompozycje to m. in. 2 obrazki sceniczne „Król pasterzy” i „Janek spod Ojcowa”, opera „Wiesław” oraz liczne pieśni solowe i utwory na fortepian (etiudy, kujawiaki, mazurki).
 • Poza działalnością kompozytorską zajmował się etnografią muzyczną – folklorystyką.
 • Jako pierwszy zgromadził i uporządkował według regionów wiedzę na temat polskiej twórczości ludowej – muzyki, tańców, zwyczajów i mowy.
 • Zebrał około 10 tys. polskich melodii ludowych.
 • Wyniki swoich badań zaprezentował i wydał w 33. tomach dzieła pt. „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce„.
 • W ciągu 20. lat badaniami etnograficznymi objął większą część Polski. 
 • Zmarł 3 czerwca 1890 roku w Krakowie. 

Zgodnie z wypowiedzią  Andrzeja Kosowskiego, Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca głównym celem Roku Oskara Kolberga jest przypomnienie jego sylwetki i wielkiego dorobku.

Oskar Kolberg nie tylko zbierał materiały do swojego dzieła w sytuacji, w której Polski nie było na mapie świata, lecz także działał w innej rzeczywistości technologicznej. Nie miał mikrofonu, magnetofonu ani Facebooka.Podróżował od jednego miasteczka do drugiego, od jednej chałupy do następnej, przysłuchiwał się, notował, na początku tylko słowa pieśni, potem melodię, następnie zaczął przyporządkować do nich obrzędy, zwyczaje i zabawy. Wykonał więc tytaniczną pracę utrwalenia naszego niematerialnego dziedzictwa, z której korzystamy do dzisiaj i z której korzystało też wielu kompozytorów inspirujących się muzyką ludową”.

W ramach obchodów  Roku Oskara Kolberga zaplanowano:

 •  konferencje poświęcone zagadnieniom polskiego folkloru z obszarów, które badał etnograf, a  które obecnie znajdują się poza granicami Polski,
 • szereg koncertów pokazujących w jaki sposób współczesne zespoły nawiązują do ludowej tradycji,
 • digitalizację rękopisów etnografa,
 • prezentację dwóch oper jego dzieła.

 

Polecam:

Instytut im. Oskara Kolberga

Instytut Muzyki i Tańca    

 Muzeum O. Kolberga