Finał Konkursu Mechatronicznego 2014

DSC00865ok

W piątek, 11 kwietnia br. w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35, odbył się etap finałowy Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego 2014. Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem przez:

Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Dziekana Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

Dziekana Wydziału Mechanicznego WAT

Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

 

W MKM 2014 udział wzięło 246 uczniów (w poprzednim roku 148 uczniów). Do rywalizacji w etapie finałowym przystąpiły trzyosobowe reprezentacje z ośmiu placówek oświatowych z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz jedna reprezentacja z Białegostoku.

Finałowe zespoły to:

 • Zespół Szkół Technicznych w Płocku, Al. Kilińskiego 4;
 • CKP Warszawa, ul. Mińska 1/5;
 • Technikum Mechatroniczne Nr 1 w ZSLiT nr1 w Warszawie, ul. Wiśniowa56;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, ul. Lidzbarska 27;
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20;
 • Zespół Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2;
 • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu,
  ul. Limanowskiego 26/30;
 • Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku,
  ul. Broniewskiego 14.

Etap finałowy wymagał od uczestników opanowania wiedzy teoretycznej, wysokich umiejętności praktycznych i dobrej kondycji fizycznej, ponieważ był prowadzony od samego rana do popołudnia. Składał się on z dwóch części:

a)    w części pisemnej należało rozwiązać test – 50 pytań w czasie 60 minut;

b)    w części praktycznej, w ciągu 20 minut, członkowie zespołów musieli wykonać poszczególne zadania praktyczne:

 • zadanie polegające na zaprogramowaniu sterownika PLC Siemens S7-200 do sterowania nawrotnicą silnika trójfazowego z zabezpieczeniem przed zmianą kierunku obrotów w czasie pracy silnika;
 • zadanie polegające na zaprogramowaniu sterownika PLC Siemens S7-200 do sterowania sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych;
 • zadanie polegające na zbudowaniu elektropneumatycznego układu sterowania podajnikiem i symulacji jego działania z wykorzystaniem programu FluidSIM;
 • zadanie polegające na zbudowaniu pneumatycznego układu sterowania transporterem paczek z dwoma siłownikami oraz symulacji jego działania w programie FluidSIM;
 • zadanie polegające na wyznaczeniu rezystancji pasywnego filtra dolnoprzepustowego z wykorzystaniem oscyloskopowego pomiaru jego stałej czasowej.

Zwycięzcami indywidualnymi konkursu zostali:

Lp.

Nazwisko i Imię

Ośrodek

Punktacja
I etap

Punktacja
II etap

1

Martyniuk Marcin ZSM CKP Nr 2, Białystok

29

56.79

2

Suchecki Sylwester ZSZ Nr 1, Ostrołęka

26

55.04

3

Snarski Tomasz ZSM CKP Nr 2, Białystok

28.5

53.29

4

Bieńkowski Grzegorz
s. Stanisława

CKP Warszawa, Mińska 1/5

26

47.79

5

Kurowski Jakub ZSM CKP Nr 2, Białystok

28.5

47.29

Klasyfikacja zespołowa konkursu przedstawia się następująco:

Miejsce

Ośrodek

Zespołowo pisemny

Zespołowo praktyczny

Razem

1

ZSM CKP Nr 2, Białystok

19.67

32.79

52.46

2

ZSZ Nr 1, Ostrołęka

9.33

33.54

42.87

3

CKP Warszawa, Mińska 1/5

6.00

29.79

35.79

4

Technikum Samochodowe Nr 3,
Włościańska 35

9.50

25.86

35.36

5

ZST, Radom

4.33

28.61

32.94

6

TM Nr 1, Wiśniowa 56

3.00

25.79

28.79

7

ZSP Żuromin

-1.17

18.88

17.71

8

ZS Nr 1, Błonie

-7.83

23.79

15.96

9

ZST, Płock

-9.50

20.29

10.79

W tegorocznej edycji wprowadzono wiele modyfikacji. W celu promowania wiedzy
utrudniono rozwiązywanie testów wprowadzając punkty ujemne za błędne odpowiedzi oraz połowę punktu ujemnego za brak odpowiedzi. Skutkiem takiego sposobu oceniania było pojawienie się punktacji ujemnej. Dzięki uśrednianiu punktacji zespołowej za część teoretyczną. podniesiono zwiększenie znaczenia części teoretycznej w ogólnej klasyfikacji zespołowej.

Należy podkreślić, że zadania praktyczne etapu finałowego były bardzo obszerne przy dość krótkim czasie przewidzianym na ich wykonanie (20 minut), wymagały więc ścisłej współpracy między członkami zespołu i dobrej organizacji pracy.

Wszystkim uczestnikom konkursu a szczególnie zwycięzcom serdecznie gratulujemy zaangażowania w ponadprogramowe przedsięwzięcie i mamy nadzieję, że konkursowe doświadczenia przyczynią się do pomyślnego zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Bardzo dziękujemy opiekunom reprezentacji za olbrzymi wkład w prace komisji konkursowych. Wykonywanie zadań praktycznych oceniało jury składające się z dwóch przedstawicieli różnych placówek, natomiast prace pisemne sprawdzane były w obecności dwóch uczestników konkursu. Zaangażowanie opiekunów w ocenianie prac konkursowych stanowiło o wysokiej jakości całego konkursu. Mamy nadzieję, że niewielkie niedociągnięcia organizacyjne nie zrażą państwa do uczestnictwa w przyszłych edycjach konkursu.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkich patronom konkursu a także gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystym zakończeniu MKM 2014. Szczególną wdzięczność kierujemy do Pana Krzysztofa Bugli – Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, który ufundował puchary dla zwycięzców indywidualnych i dla zwycięskich drużyn a także nagrody rzeczowe dla pięciu laureatów MKM 2014. Za najlepsze wyniki otrzymali oni narzędzia warsztatowe, nowoczesne lutownice i multimetry cyfrowe.

Chcielibyśmy także podziękować panom dr inż. Grzegorzowi Trawińskiemu z Wydziału Mechanicznego WAT oraz mjr dr inż. Pawłowi Dobrzyńskiemu z Wydziału Mechatroniki
i Lotnictwa WAT za prezentację możliwości kontynuacji dalszego kształcenia w zawodzie.

Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości laureaci Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego będą mieli ułatwioną drogę do uzyskiwania indeksów uczelni technicznych.

IMG_5333IMG_5331IMG_5337IMG_5363IMG_5359IMG_5355