Uroczyste zakończenie klas czwartych

25 kwietnia 2014 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas czwartych. Na uroczystość przybyła młodzież, nauczyciele i wychowawcy oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor mgr inż. Alicja Stańczyk, która podkreślając wartość wykształcenia w naszym społeczeństwie życzyła absolwentom sukcesów na egzaminie maturalnym i zawodowym.

Następnie Karolina Rybicka w imieniu uczniów klas kończących podziękowała nauczycielom za trud włożony w proces kształcenia i wychowania. Całość uświetnił program artystyczny przygotowany przez klasę III E oraz grupę teatralno – muzyczną pod kierunkiem J. Rożko-Walczuk, D. Wodeckiej i P. Żaka.

Uroczystość zakończyło wręczenie uczniom wyróżnień i nagród oraz gratulacje za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

J. Rożko-Walczuk