Tematy prezentacji na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego na rok 2015/2016

Tematy prezentacji na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016

 

LITERATURA

 1. Personifikacje zła w literaturze. Porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.
 2. Kara jako konsekwencja zbrodni. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.
 3. Na wybranych przykładach literackich ukaż różne sposoby przedstawienia wsi.
 4. Wizerunek władcy i władzy w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 5. Kim jest poeta? Rozważ różne koncepcje na przykładzie literatury wybranych epok.
 6. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw rolę i znaczenie snu.
 7. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 8. „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”. W oparciu o wybrane utwory literackie przedstaw oblicza patriotyzmu w czasie wojny i w czasie pokoju
 9. Fenomen R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego w kontekście współczesnej literatury popularnej. Omów zagadnienie,  odwołując się do wybranych przykładów.
 10. Obrazy miłości w literaturze romantycznej i Biblii. Porównaj, odwołując się do wybranych tekstów.
 11. Wzorce osobowe prezentowane w dziełach literackich różnych epok. Analizując  wybrane utwory, scharakteryzuj wybranych bohaterów.
 12. Kostium, maska, przebranie. Zanalizuj i porównaj postawy bohaterów literackich, ukrywających swoją tożsamość (3 przykłady literackie).
 13. Dom rodzinny w literaturze. Analizując wybrane przez siebie utwory z różnych epok, przedstaw znaczenie motywu.
 14. Scharakteryzuj i porównaj osobowości wybranych bohaterów literackich, będących autorami pamiętników (dzienników, listów).
 15. Ewolucja dramatu od momentu powstania tego gatunku do czasów współczesnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 16. Literackie reinterpretacje motywów biblijnych. Omów zagadnienie, analizując wybrane przez siebie utwory.
 17. Prometeusz /lub inny bohater mitologiczny/ jako bohater literacki. Przedstaw różne ujęcia archetypowej postaci.
 18. Haniebne zbrodnie mające wpływ na psychikę i zachowanie bohaterów. Omów problem, odwołując się do literatury XIX i XX wieku
 19.  II wojna światowa w literaturze. Omów temat w odwołaniu do przykładów z literatury i poezji współczesnej.
 20.  Wielkie bitwy antycznego świata inspiracją dla potomnych. Omów temat w oparciu o przykłady literatury antycznej i innych epok.
 21. Obrazy życia w obozach zagłady na Wschodzie i Zachodzie. Porównaj je, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 22.  Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem, odwołując się do wybranych tekstów.
 23.  Patriotyzm Polaków -mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sąd, odwołując się do wybranych przykładów literackich i opinii współczesnych Polaków.
 24. Ojczyzna, naród, patriotyzm jako ważne elementy literatury polskiej. Omów temat, odwołując się  do wybranych przykładów.
 25.  Miłość jako siła budująca lub niszcząca życie bohaterów . Omów problem w odniesieniu do literatury wybranych epok.
 26. Dom i rodzina jako podstawowa wartość w życiu człowieka. Rozważ zagadnienie na podstawie literatury i przedstaw własne stanowisko.
 27. Funkcja satyry, żartu w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
 28. Człowiek wobec Boga, życia i śmierci. Omów problem na podstawie literatury średniowiecznej.
 29.  Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w poezji. Przedstaw jego istotę i wymiar, analizując wybrane utwory.
 30. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich.

 

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
 2. Literatura i film. Zaprezentuj najciekawsze i najmniej udane filmowe adaptacje literatury.
 3. Problemy młodzieży w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 4.  Motyw przemiany w wybranych tekstach kultury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 5. Wielcy wodzowie i sposoby ich kreowania w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 6. Postaci historyczne i sposoby ich prezentacji w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Obraz II wojny światowej w literaturze i filmie. Omów zagadnienie i zilustruj odpowiednio dobranymi przykładami.
 8. Różne ujęcia motywu śmierci i przemijania w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych przykładów.
 9. Ideał kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów zmienność kanonu, porównując przykłady z różnych epok.
 10. Wybitne postacie historyczne i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 11. Literacka i filmowa wizja PRL-u – od realizmu do groteski. Zanalizuj wybrane przykłady, a następnie przedstaw wnioski.
 12. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.
 13. Wizja Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Zaprezentuj różne sposoby ujęcia tego motywu.
 14. Motyw diabła w literaturze i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 15. Miłość – błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów temat, odwołując się wybranych przykładów z literatury i malarstwa.
 16.  Miasto jako przestrzeń życia człowieka. Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury i filmu.
 17.  Motywy apokaliptyczne w literaturze, sztukach plastycznych i filmie. Na wybranych przykładach przedstaw różne sposoby ich funkcjonowania.
 18. Madonny w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 19. Warszawa jako temat literatury i sztuki. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tego motywu.
 20. Polak w lustrze literatury i sztuki. Porównaj różnorodne wizerunki na przykładach wybranych tekstów i obrazów.

 

JĘZYK

 1. Błędy językowe  – źródłem komizmu. Omów zagadnienie w oparciu o zebrany materiał językowy.
 2. Kultura języka w internecie. Scharakteryzuj język użytkowników internetu w oparciu o zgromadzony materiał.
 3. Jak Kabaret Starszych Panów bawił, pocieszał i komentował bieżące wydarzenia? Realizując temat, odwołaj się do wybranych przykładów.
 4.  Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.
 5. „Ludzie listy piszą”. Omów zagadnienie, odwołując się do formy i treści korespondencji dawniej i dziś.
 6. Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o człowieku i jego losie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 7. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj go na podstawie analizy zgromadzonego materiału językowego.
 8.  Sposoby i funkcje archaizacji języka. Zanalizuj zagadnienie na  przykładach wybranych tekstów.
 9.  Związki frazeologiczne o rodowodzie literackim jako sposób wzbogacania języka. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 10. Literatura moralnego niepokoju. Przedstaw okoliczności powstawania i omów jej funkcję na podstawie wybranych przykładów z różnych epok literackich.