Dzień Komisji Edukacji Narodowej w ZSSiL nr 3

2014slubowanie

14 października 2014 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Akademia z okazji tego święta była połączona ze ślubowaniem klas pierwszych. Na wstępie Pani Dyrektor Alicja Stańczyk powitała grono pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów oraz przybyłych zaproszonych gości:
Pani Poseł Joanna Fabisiak, Pan prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski – Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Pan płk dr inż. Adam Bartnicki – z-ca Dziekana Wydziału Mechanicznego, reprezentujący Rektora Wojskowej Akademii Technicznej, Pani kapitan Anna Borucka, reprezentująca Dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Pan Jacek Kaznowski wiceprezes MZA, Pan Artur Nawrot Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania reprezentujący Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Pan Maciej Szyndler Prezes PZM O/Okręgowy, a także Pani Janina Misztal – przedstawicielka związku zawodowego ZNP i Pan Jacek Kamiński – przewodniczący NZSS „Solidarność”, rodziców reprezentował przewodniczący Rady Rodziców – Pan Lechosław Szafranek.
Pani Dyrektor złożyła życzenia nauczycielom i pedagogom. W dalszej części przemówienia Pani Alicja Stańczyk wskazała za wzór do naśladowania dla młodzieży naszego patrona Ignacego Jana Paderewskiego oraz podkreśliła, jak istotne jest rozwijanie młodych talentów, czego przykładem jest uczeń naszej szkoły – Dawid Paprocki – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Następnie głos zabrała Pani Poseł Joanna Fabisiak , a po niej Dziekan Wydziału SIMR Politechniki Warszawskiej Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski, który mówił o działaniach w kierunku włączenia wyniku egzaminu zawodowego w kryteria przyjęcia kandydatów na studia oraz Pan Jacek Kaznowski wiceprezes MZA, firmy, która obejmuje patronatem klasę 1MZA (mechanik pojazdów samochodowych), zadeklarował przekazanie naszej szkole komputerów.
Część oficjalną zakończyło wręczenie Nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. W przekazaniu dyplomów wspomagał Panią Dyrektor przewodniczący Rady Rodziców Pan Lechosław Szafranek.

Po tej części nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych, przekazanie sztandaru szkoły przedstawicielom najmłodszego rocznika (klasie 1S) oraz część artystyczna przygotowana przez klasę 2MT pod kierunkiem Pani Bożeny Lachowicz-Grzyb przy oprawie muzycznej Pana Piotra Żaka.

D. Wodecka