Projekt edukacyjny Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. TAK czy NIE?

W Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego, od marca 2014 realizowany jest projekt edukacyjny pt. Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. TAK czy NIE?, dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach IX edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Partnerami projektu są:

  1. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, ul Dorodna 16
  2. Towarzystwo Członkowskie European Nuclear Society Polskie Towarzystwo Nukleoniczne c/o IChTJ, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa
  3. Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, ul. Freta 16
  4. World Wildlife Found for Nature
  5. Woman in Nuklear Polska- stowarzyszenie kobiet popierających pokojowe wykorzystania energii nuklearnej i technik jądrowych.
  6. Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, ul. Juliusza Słowackiego 6/8, Warszawa

Projekt ma charakter międzyszkolny. Uczestnikami projektu jest 40 –osobowa grupa uczniów z :

  • Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie,
  • Gimnazjum Nr 55 w Warszawie
  • Gimnazjum nr 56 w Warszawie
  • Gimnazjum Fundacji Adys

Przebieg projektu

Po inauguracji projektu dn. 20.03.2013, połączonej z promocją szkoły wśród młodzieży gimnazjalnej, kontynuowaliśmy współpracę z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.
Uczestniczyliśmy w  wykładach i warsztatach  prowadzonych przez panią dr Kingę Frąckiewicz – członka Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i dr Agnieszkę Miśkiewicz – pracownika naukowego Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Panie  odwiedziły naszą szkołę i w bardzo ciekawy sposób omówiły teorię promieniotwórczości. Warsztaty obejmowały wystąpienia członka Fundacji World Wildlife Found for Nature i nauczyciela geografii  w ZSSiL Nr 3 pani Elżbiety Kołeczek, na temat alternatywnych źródeł energii i zagrożeń związanych z energetyką  jądrową. Uczniowie „z Włościańskiej”  i gimnazjów, pod opieką Pani Marii Brzozowskiej, Anny Remin i Kingi Frąckiewicz uczestniczyli w zajęciach na terenie ZSSiL Nr 3.  Uczestnicy projektu samodzielnie mierzyli  otaczające nas promieniowanie za pomocą Licznika Geigera –Müllera, zobaczyli prawdziwe rudy uranu.  Na zajęciach omówione zostały tajniki budowy elektrowni jądrowych tych starszych, jak również tych najnowszej generacji.

Drugim etapem projektu była wycieczka do Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
i gdzie zwiedziliśmy jedyną w Polsce Stację Sterylizacji Radiacyjnej, gdzie za pomocą wiązki promieniotwórczej ulegają wyjałowieniu różnorodne produkty medyczne, a nawet kosmetyki.
W grupach mogliśmy zbadać przesłony, które pochłaniają promieniowanie i ocenić ich skuteczność, rozwiązać quiz dotyczący promieniotwórczości. Dla tych, którzy obawiali się skażenia radiologicznego swego organizmu czekała bramka dozymetryczna przeznaczona do takiego pomiaru. Wysłuchaliśmy również wykładu dr Tomasz Smolińskiego ( członka PTN) i obejrzeliśmy prezentację na temat korzyści i zagrożeń związanych z energetyką jądrową, oraz faktów i mitów o  skutkach awarii w Czarnobylu i Fukushimie

We wrześniu odbyła się wycieczka do Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, gdzie uczestnicy projektu odbyli lekcję muzealną i pooglądali film biograficzny o słynnej polskiej noblistce.

Projekt nawiązywał do podstawy programowej i umożliwił uczniom nabycie wiadomości na temat alternatywnych źródeł energii i ich zastosowań, biorąc pod uwagę możliwości  wykorzystania w Polsce. W projekcie analizowaliśmy wpływ różnorodnych sposobów wytwarzania energii na stan środowiska naturalnego. Praca projektowa sprzyjała rozumowaniu, przetwarzaniu, wykorzystaniu i zastosowaniu nabytej wiedzy w rozwiązywania problemów, o czym mówią podstawowe cele kształcenia ujęte w podstawie programowej. Projekt dostosowany był do indywidualnych potrzeb uczniów, rozwijał zainteresowania uczniów uzdolnionych oraz wspierał i motywował uczniów z problemami w nauce.

Przed nami ostatni etap projektu, do którego przygotowywaliśmy się podczas wcześniejszych etapów, czyli debata na temat Pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. TAK czy NIE? Debata połączona z zakończeniem projektu odbędzie się dna 20.11.2014 o godzinie 12.00.

Autor i koordynator projektu:
Agnieszka Krupa –nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości