Lekcje z ZUS oraz konkurs

logo_konkurs_kolo_500px

W poprzednim roku szkolnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w kilkunastu szkołach w Polsce pilotażowy program edukacyjny „Lekcje z ZUS” – nasza szkoła wzięła w nim również udział uczestnicząc w II etapie. Projekt ma pomóc uczniom w podjęciu ważnych życiowych decyzji po zakończeniu edukacji. W przystępny sposób ma zapoznać ich z prawami i obowiązkami wynikającymi  z tytułu zatrudnienia lub założenia własnej firmy, dlatego „Lekcje z ZUS” obejmują cykl czterech spotkań. W trakcie tych spotkań uczniowie dowiadują się, m.in. czym są ubezpieczenia społeczne, jakie konsekwencje pociąga za sobą praca „na czarno”, jakie świadczenia wypłacane są osobom ubezpieczonym, na czym polega reforma emerytalna.

W związku z tym, że przebieg zajęć ma charakter warsztatowy (dzięki prezentacjom multimedialnym, filmom instruktażowym, mapom myśli, rozmową z uczniami) i został bardzo pozytywnie odebrany, zarówno przez uczniów jak i nauczyciela, z nowym rokiem szkolnym „Lekcje z ZUS” są ponownie prowadzone w naszej szkole.

Dodatkowo zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają podczas organizowanego przez ZUS ogólnopolskiego Konkursu zatytułowanego „Wiedza o ubezpieczeniach społecznych”. Konkurs prowadzony jest w trzech etapach: szkolnym (o największą liczbę punktów rywalizują między sobą uczniowie), wojewódzkim i centralnym (konkurują trzyosobowe drużyny szkolne). Etap I odbędzie się 17 października 2014 r., II etap – 16 marca 2015 r. a III – 24 kwietnia 2015 r. Uczniowie z trzech najlepszych drużyn w kraju otrzymają cenne nagrody.

 

Więcej informacji o programie „Lekcje z ZUS” i Konkursie można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.

 

J. Rożko-Walczuk