Konkurs fizyczny dla gimnazjalistów

plakatfizyka1

 

 

 

Lista finalistów

 

 

Regulamin

Konkursu fizycznego dla gimnazjalistów

(uaktualnienie)

 1. I.                   Wstęp
  1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie
  2. Regulamin jest dokumentem opracowanym przez organizatorów.
  3. Regulamin określa reguły postępowania podczas konkursu.

 

 1. II.                Cele konkursu
  1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży fizyką i astronomią.
  2. Zainspirowanie do samodzielnej, twórczej pracy.
  3. Kształtowanie umiejętności prezentacji własnej pracy.

 

 1. III.             Organizacja konkursu
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych m.st. Warszawy .
 3. Do konkursu można przystąpić indywidualnie
 4. Warunkiem udziału w konkursie, jest dostarczenie pracy do organizatorów konkursu

w określonym poniżej terminie.

 1. Złożenie pracy oznacza akceptację warunków Konkursu, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 2. Prace uczestników są jawne.

 

 1. IV.             Szczegółowe informacje o konkursie

Tematy konkursowe

1. Wpływ odkrycia Röntgena na życie ludzi.

W bieżącym roku przypada 170 rocznica urodzin Wilhelma Roentgena i 120 rocznica odkrycia promieniowania rentgenowskiego

2. Opowiedz nam o świetle.

Rok 2015 to rok światła zgodnie z uchwałą ONZ.

 1. V.                Konkurs przebiega w dwóch etapach

Etap I

Każdy uczestnik wykonuje prezentację na jeden z podanych w regulaminie tematów.

 • Prezentacja powinna być odczytywalna przez dowolny program dostępny w pakiecie Microsoft Office lub być plikiem wykonywalnym lub filmem. Prezentacja i film nie powinny trwać dłużej niż 10 minut.
 • Autor każdej pracy powinien wskazać źródła z których zaczerpnął informacje.
 • Wykonaną pracę, zapisaną na płycie CD należy dostarczyć w terminie do 08 maja 2015 r. do siedziby szkoły. Dopuszcza się możliwość przesłania pracy na adres: miroslaw.galikowski@wcies.edu.pl
 • Dostarczony materiał powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mailowym ucznia. Prosimy również dołączyć nazwę szkoły i nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
 • Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów zgodę na publikację wizerunku i zgodę na publikację danych osobowych.

 

Etap II – finał

 

 1. Lista uczestników dopuszczonych do finału będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły od 12 maja 2015 r.
 2. Finał konkursu polega na osobistym przedstawieniu przygotowanej prezentacji przed Jury Konkursu. Uczestnik dopuszczony do tego etapu powinien tak przygotować swoje wystąpienie, dokonując wyboru najistotniejszych i najciekawszych fragmentów swojej pracy, aby trwało ono nie dłużej niż 10 minut. W przeciwnym razie komisja ma prawo przerwać wystąpienie.
 3. Finaliści będą losowali kolejność wystąpień.
 4. Uczestnicy powinni przybyć wraz ze swoimi nauczycielami, którzy wspierali ich w przygotowaniu sie do konkursu. Zaproszeni są również rodzice i koleżanki i koledzy.

 

Zakończenie konkursu

 1. Ogłoszenie wyników finału i uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji uczniów i obrad komisji konkursowej.
 2. Organizatorzy przewidują dyplomy i upominki za pierwsze trzy miejsca oraz nagrody specjalne.
 3. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 4. Nauczyciele, których uczniowie zakwalifikują sie do finału otrzymają zaświadczenia WCIES.

 

 

 

 

 1. VI.             Harmonogram konkursu

 

08.05.2015 r.   Termin oddawania prac konkursowych.
12.05.2015 r.   Ogłoszenie na stronie internetowej ZSSiL nr 3  listy osób dopuszczonych do finału.
15.05.2015 r. Finał konkursu w siedzibie ZSSiL nr 3 im. I. J. Paderewskiego, ul. Włościańska 35 w Warszawie
w godz: 11.00-15.00

 

 1. VII.          Komisja konkursowa
  1. W skład komisji konkursowej wchodzą:
 • mgr inż. Alicja Stańczyk, dyrektor ZSSiL nr 3    – przewodnicząca
 • mgr Mirosław Galikowski, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie fizyki astronomii.
 • mgr Ewa Sikora, doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie fizyki astronomii.
 1. Decyzje komisji są ostateczne. Nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji komisji.

 

 1. VIII.        Postanowienia końcowe
  1. Udział w konkursie ma charakter dobrowolny.
  2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego warunków.
  3. Werdykt Jury Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
  4. Wszyscy uczestnicy Konkursu Fizycznego powinni zapoznać się z regulaminem konkursu.
  5. Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom.
  6. Komisja nie udziela wyjaśnień dotyczących nie zakwalifikowania pracy do następnego etapu.
  7. Wszelkie informacje o przebiegu konkursu można uzyskać na stronie: wloscianska.strefa.pl

 

 

Regulamin konkursu fizycznego

Zgoda na publikację wizerunku i danych osobowych