PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASIE I PZM – szóste spotkanie

m20150319_135346

W dniu 19 marca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Temat spotkania: Krwotok

Celem spotkania było – poznanie podziału krwotoków na grupy, przedstawienie sposobów ich zaopatrzenia oraz przyswojenie wiedzy z zakresu amputacji urazowej i wstrząsu krwotocznego.

Spotkanie prowadził Filip Nowicki, ratownik drogowy PZM.

Elżbieta Domańska