III edycja Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego MKM 2015

mIMG_1263_C

W piątek 10 kwietnia 2015 roku,  w  Zespole  Szkół  Samochodowych i  Licealnych  Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie przy  ul. Włościańskiej 35, odbył się Wojewódzki Finał  III Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego MKM 2015.

Tegoroczna edycja konkursu była objęta patronatem przez:

- Mazowieckiego  Kuratora Oświaty,

- Burmistrza  Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,

- Dziekana  Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej,

- Dziekana  Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej,

- Dziekana  Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,

- Prezesa  Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

- Prezesa   Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników  Polskich.

 

Organizacja konkursu jest efektem aktywności i współpracy nauczycieli ze szkół  województwa mazowieckiego kształcących w zawodzie technik mechatronik i elektronik. Mamy nadzieję,  że zaowocuje lepszym przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i ich profesjonalizmem zawodowym, poprawą wyników trudnego egzaminu zawodowego, ambicjami w realizowaniu dalszej kariery naukowo – zawodowej.

Celem prowadzonego po raz kolejny konkursu, poza  propagowaniem wiedzy i umiejętności mechatronicznych wśród uczniów szkół średnich, jest również promowanie i podnoszenie rangi kształcenia zawodowego wśród młodzieży, pomoc w decyzjach związanych z  wyborem drogi zawodowej, zapoznanie z  możliwościami dalszego kształcenia.

Ważnym elementem przygotowań była okazja poszerzenia kontaktów i możliwość korzystania z wiedzy, doświadczeń i pomocy środowisk naukowych oraz firm związanych z mechatroniką. Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zaprosiła laureatów konkursu do udziału w finale konkursu organizowanego przez uczelnię. Firma Novatek – Ekectro ufundowała cztery profesjonalne elektroniczne czujniki, które otrzymali zwycięzcy indywidualni konkursu. Fundatorem nagród był także Marszałek Województwa Mazowieckiego, który poza podarunkami przekazał, do wszystkich uczestników, list gratulacyjny (w załączeniu). Pomocą organizacyjną i nagrodami wsparła nas także Agencja Rozwoju Mazowsza, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Rada Rodziców naszej szkoły.

Dzięki sponsorom, laureaci i finaliści, poza satysfakcją z wygranej w konkursie, zostali docenieni nie tyko otrzymanymi  dyplomami ale także pięknymi pucharami i cennymi nagrodami.

W etapie finałowym, trwającym od 8.30 do 14.00 rywalizowały trzyosobowe reprezentacje z siedmiu placówek oświatowych  województwa mazowieckiego:  Błonia, Ostrołęki, Radomia i Warszawy. Konkurs wymagał od uczestników szerokiej wiedzy teoretycznej oraz wysokich umiejętności praktycznych. Składał się z dwóch części: pisemnej, gdzie należało rozwiązać test – 50 pytań w czasie 60 minut oraz części praktycznej, w której członkowie zespołów musieli wykonać trudne zadania manualne.

Ostateczna klasyfikacja Finału Wojewódzkiego  przedstawia się następująco:

I miejsce – Technikum Samochodowe Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie przy ul Włościańskiej 35

II miejsce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie przy ul. Mińskiej 1/5

III miejsce  –  Zespół  Szkół  Licealnych  i  Technicznych  Nr  1  w   Warszawie  przy       ul. Wiśniowej 56

IV miejsce -  Zespół  Szkół  Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w  Radomiu przy     ul. Limanowskiego 26/30

V miejsce – Zespół  Szkół  Zawodowych  Nr  1  im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 20

VI miejsce - Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie przy  ul. Szczęśliwickiej 56

VII miejsce - Zespół Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu przy ul Łąkowej 2

dyplom_MKM_(1)[1]

Laureatom, wszystkim uczestnikom zmagań finałowych oraz ich opiekunom składam serdeczne gratulacje. Opiekunom reprezentacji bardzo dziękuję za olbrzymi wkład w prace komisji konkursowych. Zaangażowanie podczas tych prac stanowi o wysokiej jakości całego konkursu.

Patronom konkursu, fundatorom nagród,  gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na uroczystym Finale Wojewódzkim III edycji MKM 2015 bardzo dziękuję za wspieranie i docenianie  inicjatyw związanych z promowaniem szkolnictwa zawodowego.

Jestem wdzięczna nauczycielom naszej Żoliborskiej Samochodówki za inicjatywę, wytrwałość i trud włożony w przygotowanie młodzieży, organizację oraz przeprowadzenie     III edycji Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego MKM 2015.

Alicja Stańczyk

Dyrektor ZSSiL Nr 3

 

Podziękowania Marszałka Województwa Mazowieckiego:

podziekowanie_od_Marszalka[1]

Fotogaleria z konkursu:

 

Nasza zwycięska reprezentacja z opiekunami :)