Szkolenie BHP

175px-AkzoNobel_Logo

 W dniu 17.11.2014 roku w ramach patronatu jaki objęła firma AkzoNobel w naszej szkole odbyło się spotkanie koordynatora BHP z firmy AkzoNobel z uczniami klasy I AN dotyczące: wymagań higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pracy,  bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lakiernictwie oraz praw i obowiązków pracownika. Tematyka spotkania była zgodna z zagadnieniami zawartymi w Podstawie programowej dla zawodu Lakiernik.

Na przykładzie kampanii bezpieczeństwa Take Care przeprowadzonej w AkzoNobel w latach 2011-2013 omówione zostały najważniejsze kwestie bezpieczeństwa związane z pracą w lakiernictwie samochodowym.

Uczniowie poznali tematy kampanii oraz przykłady niebezpiecznych sytuacji, których doświadczyli pracownicy firmy. Zapoznani zostali z podstawowymi definicjami ochrony przeciwpożarowej w lakierniach. Definicje takie jak: lakiernia, spalanie, mieszanka wybuchowa, rodzaje źródeł zapłonu – to słowa klucze, które będą obowiązywały do końca pracy w lakiernictwie. Stosowanie ich szczególnie w odniesieniu do ochrony zdrowia pracownika będzie elementem kluczowym  w warsztatach i lakierniach samochodowych z uwagi na używane w pracy narzędzia i materiały lakiernicze. Znając zapalność rozpuszczalników łatwo unikniemy wybuchu, a znając materiały gaśnicze szybko dostosujemy ich do określonego pożaru, przez co unikniemy strat materialnych.  Dlatego ostatnim elementem spotkania było poznanie środków ochrony osobistej stosowanych w procesie naprawy lakierniczej. Wspólnie omówiono ich działanie i zakres ochrony naszego zdrowia. Zwrócono także uwagę na zachowanie pracowników podczas pożaru. Zapoznano również uczniów z oznakowaniem materiałów stanowiących zagrożenie.

Zorganizowane spotkanie uświadomiło uczniom jak ważne jest dla nich bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy, aby w przyszłości mogli budować swoje doświadczenie i rozwijać karierę zawodową.

Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali od firmy drobne upominki.

Elżbieta Domańska

Marek Skórski