KONKURS „TOP GUN JUNIOR”

175px-AkzoNobel_Logo
   1. Konkurs organizowany jest dla uczniów ZSSiL nr 3 w Warszawie, a w szczególności dla uczniów kształcących się w zawodzie lakiernik.
   2. Celem konkursu jest pogłębienie i utrwalenie przez uczniów wiedzy teoretycznej i zdobywanie coraz lepszych umiejętności praktycznych, korzystanie z najnowocześniejszych technologii oraz lepsze przygotowanie do pracy zawodowej.
   3. Organizatorem konkursu jest producent lakierów i materiałów stosowanych w lakiernictwie – Firma AkzoNobel oraz Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie.
   4. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
    - etap teoretyczny (test z wiedzy teoretycznej – 20 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią)- etap praktyczny – zadanie do wykonania w zakresie przygotowania powierzchni do lakierowania oraz lakierowanie elementu.Punktacja:

    CZĘŚĆ TEORETYCZNA – za prawidłową odpowiedź – 1 punkt

    Do części teoretycznej dodajemy 5 punktów za właściwe używanie środków ochrony osobistej podczas wykonywania części praktycznej na samym końcu wykonywanego zadania konkursowego. W takiej sytuacji część teoretyczna obejmuje 15 punktów testowych i 5 punktów za BHP.

    CZĘŚĆ PRAKTYCZNA obejmuje trzy etapy:

    • znajomość procesu przygotowania elementu do lakierowania

    mycie elementu

    szlifowanie elementu

    przygotowanie i mieszanie podkład

    aplikacja podkładów antykorozyjnych i wypełniających

     

    Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20. Oceniany jest cały proces, a nie jego poszczególne elementy.

    • znajomość procesu lakierowania jako całości

    znajomość programu kolorystycznego Mixit Pro

    przygotowanie lakieru bazowego

    aplikacja lakieru bazowego

    aplikacja lakieru bezbarwnego

     

    Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 30. Oceniany jest cały proces, a nie poszczególne elementy.

    • ocena powłoki lakierowej po wylakierowaniu

    brak wad powłoki; zacieki, wtrącenia, rysy

    równomierność rozłożenia ziarna

    rozłożenie lakieru bezbarwnego

    połysk powłoki

     

    Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 30. Oceniany jest cały proces lakierowania (technika nakładania powłoki lakierowej).

    Do ścisłego finału przechodzi czterech uczestników konkursu z największą liczbą punktów uzyskanych w drodze eliminacji.

     

   5. Komitet organizacyjny
    Dyrektor ZSSiL nr 3 – Alicja Stańczyk
    Przedstawiciel ZSSiL nr 3 – Marek Skórski
    Przedstawiciel ZSSiL nr 3 – Urszula Jastrzębska

    Przedstawiciel AkzoNobel – Wiesław Szewczyk (część merytoryczna konkursu oraz kwestie techniczne)

    Kordynator CSR, AkzoNobel – Paulina Tarka

    Dział Marketingu AkzoNobel – Anna Adamska, Katarzyna Jaśkiewicz, Karolina Sypek

     

   6. Zadania Sędziego Głównego
    - zatwierdzenie poszczególnych konkurencji

    - przeprowadzenie odprawy z uczestnikami konkursu

    - nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkurencji i pracy zespołu sędziów

    - rozpatrywanie spraw spornych działań

    - ogłoszenie wyników po każdym etapie

    - ogłoszenie oficjalnych wyników z protokołem końcowym konkursu

     

   7. Zasady organizacyjne 

     

    Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni strój roboczy, maskę, okulary ochronne, rękawiczki oraz długopis.

    O kolejności startu w konkursie decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie technicznej.

     

   8. Terminy 

     

    I grupa                 8.05.2015

    II grupa               2.06.2015

    III grupa              3.06.2015

    Finał              12.06.2015, godzina 8.00

     

     

   9. Nagrody 

    Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu, sponsorzy oraz instytucje współpracujące.

    Sponsorzy:

    Firma 3M, osoby zaangażowane w projekt: p. Beata Elżbieta Socha, Advanced Application Engineer, p. Eliza Klepacka-Oleszczuk, Senior Marketing Coordinator, p. Jarosław Krzciuk, Technical Service Engineer

    Firma SATA: p. Peter Lehuta, Business Development Manager Eastern Europe

   10. Postanowienia końcowe 

    Protesty mogą być składane do sędziego głównego w ciągu 10 minut od zakończenia konkurencji.

    Po wyjaśnieniu protestów i ogłoszeniu wyników przez sędziego głównego, wynik końcowy ogłaszany jest jako ostateczny.

 

 

 

E. Domańska

M. Skórski