XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

PZM 0011
Dziękuję Panu Zenonowi Michalczykowi za przygotowanie młodzieży i gratuluję uczniom kl. III A Technikum Samochodowego Nr 3 Pawłowi Nowickiemu, Maciejowi Cuch, Bartoszowi Stypuła za zdobycie II miejsca w Eliminacji Rejonowej Województwa Mazowieckiego XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2015r. oraz gratuluję zakwalifikowania się do Finału Wojewódzkiego XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Alicja Stańczyk
Dyrektor Szkoły
PZM 001