Finał Warszawskiego Konkursu Fizycznego dla gimnazjalistów

IMG_6547ll

15 maja 2015 r. odbył się w naszej szkole finał  Warszawskiego Konkursu Fizycznego dla gimnazjalistów. Uczestnicy konkursu przygotowali prezentacje multimedialne na jeden z dwóch tematów:

1. Opowiedz nam o świetle.

2. Wpływ odkrycia Roentgena na życie ludzi.

Otrzymaliśmy 45 prac uczniów z  gimnazjów szkół warszawskich. Do finału wybraliśmy 14  prac z 9 gimnazjów. Finaliści mieli za zadanie zaprezentować swoje prace. Czas prezentacji nie mógł przekroczyć 10 minut. Po wygłoszonej prezentacji, każdy finalista otrzymywał pytanie od komisji konkursowej. Na pełna ocenę każdego finalisty składały się trzy elementy:

1. Wartość merytoryczna prezentacji (zgodność z tematem była analizowana przy dopuszczaniu do finału).

2. Sposób prezentowania.

3. Umiejętność odpowiedzi na pytanie komisji.

Każdy element oceniany był przez każdego członka komisji w skali od 0 do 5 punktów. Uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 45 punktów. W poniższej tabeli zamieszczono punktację poszczególnych uczniów ze wskazaniem zdobytego miejsca. Komisja ustaliła po dwa miejsca drugie i po dwa trzecie ze względu na taka samą liczbę punktów zdobytych przez uczniów.  Dodatkowym wyróżnieniem była nagroda publiczności – puchar samodzielnie wykonany przez naszego ucznia.

 

Nagrodzeni uczniowie 

Miejsce Imię i nazwisko Tytuł Szkoła
I Natalia Hellich  Opowiedz nam o świetle
Gimnazjum nr 47

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

II  Julia Sawicka Opowiedz nam o świetle
Gim. nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
Patryk Świerlikowski   Wpływ odkrycia Röntgena na życie ludzi
Gimnazjum nr 47
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
III  Alicja Nowik Wpływ odkrycia Röntgena na życie ludzi Gimnazjum nr 25im. Czesława Niemena
Andrzej Janiszewski Opowiedz nam o świetle Gimnazjum Nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku
Wyróżnieni Sara Szymańska  Opowiedz nam o świetle
Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
Patryk Ziółek Opowiedz nam o świetle Gimnazjum nr 143im. I. J. Paderewskiego
Ewelina Michalak  Opowiedz nam o świetle Gimnazjum Nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku
Nagroda publiczności Julia Sawicka Opowiedz nam o świetle
Gim. nr 94 im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksje z przebiegu egzaminu.

Finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom. Jedna z uczestniczek, Natalia Hellich,  zaprezentowała opowieść o świetle w formie bajki. Inny uczestnik, Patryk Świerlikowski,  opowiedział o Roentgenie w formie spektaklu teatralnego.

Była też bardzo wartościowa merytorycznie prezentacja o świetle wykonana w Prezi przez Alicję Nowik. Jedna z uczestniczek, Julia Sawicka, samodzielnie wykonała spektroskop, który zaprezentowała w czasie swojego wystąpienia.

Poziom wygłoszonych prezentacji, entuzjazm uczniów biorących udział w konkursie, zaangażowanie ich nauczycieli skłaniają nas do kontynuacji tego konkursu w kolejnych latach.

To była prawdziwa uczta intelektualna dla nas wszystkich.

 

Komisja konkursowa

Mirosław Galikowski – doradca m. st. Warszawy w zakresie fizyki i astronomii

Ewa Sikora – doradca m. st. Warszawy w zakresie fizyki i astronomii

Bożena Janisiewicz – nauczycielka fizyki w ZSSiL nr 3 w Warszawie im. I. J. Paderewskigo

 

 

M. Galikowski