PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W KLASIE I PZM – ósme spotkanie

W dniu 14 maja 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Temat spotkania: Oparzenia

Celem spotkania było – zapoznanie uczestników z podziałem oparzeń na grupy, przedstawienie sposobów zaopatrzenia oparzeń, omówienie wstrząsu bólowego.

Spotkanie prowadził Filip Nowicki, ratownik drogowy PZM.

 

Elżbieta Domańska