CERTYFIKATY I UPOMINKI DLA UCZNIÓW KLASY I PZM OBJĘTEJ PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO Z/O

W dniu 11 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły odbyło się ostatnie spotkanie w ramach cyklu „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w klasie I PZM.

W pierwszej części spotkania uczniowie rozwiązywali test, którego poprawne rozwiązanie umożliwiło uzyskanie certyfikatu z uczestnictwa w wykładach oraz ćwiczeniach w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W drugiej części spotkania uczniowie zapoznali się z wyposażeniem medycznym ambulansu sanitarnego oraz z parametrami technicznymi pojazdu służącego jako karetka pogotowia.

Trzecią częścią spotkania była uroczystość w której uczestniczyli: dyrektor szkoły – Pani Alicja Stańczyk, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – Pan Maciej Szyndler, wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – Pan Wojciech Morawski, menedżer ds. produktów rzeczowych DAT POLSKA – Pan Janusz Szcześniak, prezes MOTO-AUTO-KLUB „MAK” Warszawa – Pan Michał Ołdakowski, ratownik PZM – Pan Filip Nowicki, ratownik medyczny i jednocześnie  kierowca ambulansu  oraz uczniowie klasy I PZM z wychowawczynią.

Podczas tej części spotkania uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobycie dodatkowych umiejętności w  zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będą je mogli wykorzystać jako załącznik do dokumentów aplikacyjnych przy zatrudnianiu.

Dodatkowo uczniowie otrzymali od Polskiego Związku Motorowego przydatne upominki – apteczki pierwszej pomocy oraz kamizelki odblaskowe.

Młodzież z klasy IPZM objętej patronatem Polskiego Związku Motorowego Zarząd Okręgowy jest wdzięczna Związkowi za możliwość uczestniczenia w tak interesujących zajęciach, które pozwoliły nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności w tak ważnej, dla przyszłych techników pojazdów samochodowych, dziedzinie.

 

Elżbieta Domańska – wychowawczyni klasy I PZM