MŁODY INWENTOR

W szkole rozpoczęło działalność szkolne koło wynalazcze – „MŁODY INWENTOR”.
Zapraszam zainteresowanych uczniów, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z wynalazczością, patentowaniem, itp.
Prowadzący koło: dr inż. Zbigniew Seta
Termin: Poniedziałek i piątek, od g.15.10.