Święto za nami – 100 lat szkoły, 45 lat na Włościańskiej i 155 rocznica urodzin patrona – I. J. Paderewskiego

mDSC_2318

5 i 6 listopada 2015 roku były szczególnymi dniami dla całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie. W tych dniach obchodzono 45 – lecie i 100 – lecie istnienia naszej szkoły połączone ze 155 urodzinami patrona – I. J. Paderewskiego. Jubileusz był wyjątkowy, ponieważ historia placówki rozpoczęła się w 1915 roku przy ulicy Nowowiejskiej i jest tworzona przez ostatnie 45 lat w budynku przy ulicy Włościańskiej.

W niezwykłym święcie szkoły uczestniczyło wielu znakomitych i szanownych gości. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością m.in. zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Włodzimierz Paszyński, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Krzysztof Bugla, Mazowiecki Kurator Oświaty – Dorota Sokołowska, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty – Magdalena Cichostępska, przedstawiciel Biura Edukacji – Joanna Posielska, Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa- Adam Buława, Dziekan Dekanatu Żoliborskiego i proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego – ks. dr Sławomir Nowakowski. Obecni byli również przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, uczelni wyższych, pracodawców, przedstawiciele związków zawodowych, partnerstw i innych instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół i przedszkoli Dzielnicy Żoliborz oraz innych placówek M. St. Warszawy. Nie zabrakło także absolwentów, w tym m.in. aktora Kazimierza Mazura.

Obchody 45-lecia szkoły rozpoczęły się 5 listopada o godz. 11.00 uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela –  koncelebrowaną, z przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza. W jubileuszowej Mszy Św. brali udział zaproszeni goście, w tym emeryci i renciści, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Dyrektor Szkoły, nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz ich rodzice. Szczególnymi gośćmi były delegacje szkół im. I.J. Paderewskiego z Warszawy a także odległych Ciężkowic (powiat tarnowski)  i ze Skórzewa koło Poznania.

Po Mszy Świętej zostały złożone kwiaty pod tablicą i popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego a później młodzież i goście zwiedzali podziemia Bazyliki Archikatedry, w której znajduje się m.in. krypta patrona szkoły. Także tego dnia wszyscy zainteresowani mieli niebywałą okazję do odbycia „podróży” po Warszawie śladami patrona szkoły.

 

loga

GOŚCIE biorący udział w Święcie Szkoły w dniu 6.11.2015

WSZYSKIM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA OBECNOŚĆ

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Krzysztof Bugla (współorganizator uroczystości)
 • Zastępca Prezydenta m.st Warszawy  - Włodzimierz  Paszyński
 • Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Dorota Sokołowska
 • Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie  Magdalena Cichostępska
 • Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – Adam Buława
 • Dziekan Dekanatu Żoliborskiego i proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego- x dr Sławomir Nowakowski
 • Członkowie  Zarządu, Członkowie Komisji Rewizyjnej i Pracownicy Biura Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie z prezesem Maciejem Szyndlerem
 • Dyrektor Automobilklubu Polskiego Andrzej Palczewski
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – dr Dariusza Raczkowski
 • Prezes Fundacji Ave Arte, reżyser filmu: „Paderewski – człowiek czynu, sukcesu i sławy” – Wiesław Dąbrowski
 • Dyrektor SPZZLO Warszawa Żoliborz – Małgorzata Zaława-Dąbrowska
 • Przedstawiciele związków zawodowych, radni, naczelnicy i pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz, dyrektorzy żoliborskich jednostek i partnerstw współpracujących ze szkołą, komendanci  Policji  i Straży Miejskiej, przedstawicieli firm samochodowych i inni współpracujący ze szkołą pracodawcy
 • przedstawiciele władz współpracujących ze szkołą uczelni, m.in.:

- prodziekan ds. studenckich Wydziału SiMR Politechniki Warszawskiej – dr inż. Artur Jankowiak

- ppor. mgr inż. Małgorzata Grzelak  z Instytutu Logistyki Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

- dr Justyna Żylińska (Prorektor Uczelni Techniczno- Handlowej w Warszawie- Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki)

 • dyrektorzy i delegacje szkół oraz przedszkoli Dzielnicy Żoliborz oraz innych placówek miasta stołecznego Warszawy i z Polski, w tym:

-delegacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach z Panem dyrektorem Andrzejem Burnusem

- delegacja Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie z Panią dyrektor      Katarzyną Krüger – Szczot

 • nauczyciele i emerytowani nauczyciele, w tym dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły m.in. Mirosław Ciećwierz, Wiesław Bochenek, Marianna Gumułka,
 • byli i obecni pracownicy szkoły,
 • absolwenci, w tym Kazimierz Mazur – aktor,
 • uczniowie,  rodzice i inni  goście –  przyjaciele szkoły.

Główne uroczystości na terenie szkoły rozpoczęły  6 listopada pokazem filmu pt. „Paderewski człowiek czynu sukcesu i sławy” i spotkaniem z reżyserem, jednocześnie producentem filmu Panem Wiesławem Dąbrowskim, prezesem Fundacji AVE ARTE. Po projekcji filmu, dyrektor szkoły – Pani Alicja Stańczyk powitała zebranych gości oraz wygłosiła wzruszającą mowę. W ceremonii nie zabrakło również przemówień zebranych gości i listów gratulacyjnych. Wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński przekazał życzenia od Prezydenta M. St. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Walz, która  przyznała szkole z okazji jubileuszu środki na zakup pomocy dydaktycznych.  Piękne słowa kierowane do wszystkich zebranych oraz symboliczne prezenty składane na ręce Pani Dyrektor stały się nie tylko sentymentalnym powrotem do przeszłości, ale były  przede wszystkim pięknym celebrowaniem teraźniejszości. Po części oficjalnej gościnnie wystąpiło dwoje uczniów ze Szkoły Muzycznej przy Tyszkiewicza, a po nich zaprezentowali przygotowaną część artystyczną (podkreślającą 100 – letnią tradycję ZSSiL Nr 3), dedykowaną aktualnym i emerytowanym pracownikom, uczniom i absolwentom, rodzicom oraz wszystkim przyjaciołom – uczniowie j szkoły. „Spektakl” spotkał się z ciepłym przyjęciem gości i został nagrodzony gorącymi brawami.

Wieczorem przedstawiciele szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w pięknym koncercie otwierającym II Międzynarodowy Festiwal Ignacego Jana Paderewskiego, który odbył się w Teatrze Polskim.

6 listopada dla całej społeczności szkoły był finałem pracowitych przygotowań.  Pragnieniem organizatorów jubileuszu było połączenie przeszłości z teraźniejszością, aby obchody były świętem tych, którzy tworzyli piękną historię szkoły oraz tych, którzy pracują nad jej aktualnym kształtem.

Uroczystości były doskonałą okazją nie tylko do spotkania przyjaciół szkoły, ale także do refleksji nad jej historią i perspektywami jej rozwoju.