Przykładowe zadania z języka polskiego – część ustna

 

W jaki sposób w utworach literackich bywają przedstawiani intelektualiści? Omów zagadnienie, odwołując się do załączonej bajki Ignacego Krasickiego oraz do innych utworów literackich.

 

Ignacy Krasicki, „Filozof”


Po stryju filozofie[1] wziął jeden spuściznę,
       Nie gotowiznę,
     Tam, gdzie duch buja nad ciało,
     Takich sprzętów bywa mało,
Ale były na szafach, w szafach słojków szyki,
        Alembiki[2],
      Papierów stósy[3],
        Globusy
       I na stoliku
       Szkiełek bez liku,
       A w końcu ławy
       Worek dziurawy.
Wziął jedno szkiełko, patrzy, aż wór okazały.
Wziął drugie, a woreczek nikczemny[4] i mały.
Westchnął zatem nieborak i rzekł: Wiem, dlaczego
Były pustki w dziurawym worku stryja mego:
Gdyby był okiem, nie szkłem, na rzeczy poglądał,
I on by użył, i ja znalazłbym, com żądał.

Ignacy Krasicki, Bajki, oprac. Z. Goliński, Kraków 1975.

 


[1] Filozof  – chodzi tu o uczonego w ogóle; opisana w bajce pracownia należała, jak można sądzić
z wyposażenia, do alchemika, astronoma lub przyrodnika.

[2] Alembik – naczynie do destylacji płynów.

[3] Stósy – stosy.

[4] Nikczemny – tu: nędzny, mizerny.

 

 

K. Gawin