Oferta edukacyjna

Absolwenci szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będą mogli kształcić się w zawodach:

Technikum Samochodowe nr 3  (4 lata nauki po Gimnazjum, 5 lat nauki po SP) – wszystkie klasy objęte patronatami pracodawców lub uczelni technicznych:

 • technik pojazdów samochodowych (311513, kwalifikacje: MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych, MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych);
 • technik mechatronik (311410, kwalifikacje: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych, ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych);
 • technik logistyk (333107, kwalifikacje: SPL.01. Obsługa magazynów, SPL.04. Organizacja transportu).

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 11 (3 lata nauki) – wszystkie klasy objęte patronatami pracodawców:

 • mechanik pojazdów samochodowych (723103, kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych)
 • kierowca mechanik (832201, kwalifikacja TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego),
 • lakiernik samochodowy (713203, kwalifikacja MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych),
 • mechatronik (742118, ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych).

 

 

Pracodawcy z którymi szkoła podpisała porozumienia:

L.p.

NAZWA INSTYTUCJI/UCZELNI

RODZAJ WSPÓŁPRACY

DATA ZAWARCIA

1

Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Porozumienie o współpracy/Patronat 14/10/2013

2

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki Porozumienie o współpracy/Patronat 03/02/2014

3

Politechnika Warszawska, Wydział Transportu Porozumienie o współpracy/Patronat 01/02/2014

4

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny Porozumienie o współpracy 05/07/2007

5

Polski Związek Motorowy – Zarząd Okręgowy Warszawa Porozumienie o współpracy/Patronat 28/08/2013

6

Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa Sp. z o.o. Porozumienie o współpracy/Patronat 01/02/2014

7

Automobilklub Polski Porozumienie o współpracy/Patronat 22/02/2016

8

RafTrans Warszawa Sp. z o.o. Porozumienie o współpracy 15/04/2015 na 4-letni cykl naucz.

9

Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań System Certyfikacji CandidateEuropean Junior Logistcian Umowa o partnerstwie 08/02/2016 czas nieokreślony

10

Miasto Stołeczne Warszawa – Polskie Stowarzyszenie Dźwigów, Politechnika Warszawska wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych Warszawskie porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia zawodowego 13/09/2008 czas nieokreślony

11

Innovation Group Poland Sp. z o.o. Porozumienie o współpracy/Patronat 01.09.2017

12

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Porozumienie o współpracy/Patronat 24.11.2017

13

PPG  Industries Poland Sp. z o.o. Umowa o współpracy w zawodzie lakiernik 22.08.2018 r. na czas nieokreślony

 

Jak wyglądają nasze pracownie:
 • Technicy pojazdów samochodowych, mechanicy samochodowi i kierowcy mechanicy nabywają praktycznych umiejętności w nowoczesnych  pracowniach m.in.  z linią diagnostyczną i stanowiskami do napraw, które wykorzystywane są także do przeprowadzania praktycznych egzaminów zawodowych (Ośrodek Egzaminacyjny – 6 stanowisk). Profesjonalny sprzęt diagnostyczny został wzbogacony dodatkowo o stanowisko do badań rozruszników i alternatorów, w tym alternatorów sterowanych elektronicznie i inne nowoczesne urządzenia.
 • Technicy mechatronicy mają do dyspozycji pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny z zakresu hydrauliki, pneumotroniki, elektrotechniki i elektroniki, który wykorzystywany jest również do przeprowadzania egzaminów zawodowych w naszym Ośrodku Egzaminacyjnym. Podczas nauki przygotowują się do wykonywania prac z zakresu montażu, uruchamiania, konserwacji, eksploatacji i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • Uczniowie z klas logistycznych zdobywają wiedzę w pracowniach: gospodarki magazynowej, transportowej oraz przepływu zasobów i informacji, w których wykorzystywane są także profesjonalne programy komputerowe.
 • Lakiernicy samochodowi mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt i pracownię z profesjonalną samochodową kabiną lakierniczą oraz stanowiskami przygotowawczymi, najwyższej klasy produkty do naprawy powłok lakierniczych. „Nasza lakiernia” jest jedynym Ośrodkiem Egzaminacyjnym w zawodzie lakiernik na terenie całego województwa.
 • Oferujemy bezpłatną naukę jazdy dla uczniów klas samochodowych, która odbywa się w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców z wykorzystaniem czterech profesjonalnych samochodów osobowych.
 • Wszystkie egzaminy potwierdzające  kwalifikacje w oferowanych przez nas zawodach odbywają się w „naszych własnych” Ośrodkach Egzaminacyjnych.

 

CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Klasa od III semestru dla absolwentów szkół zawodowych – możliwość uzyskania świadectwa ukończeniu szkoły średniej i przystąpienia  do egzaminu maturalnego.

Jednocześnie słuchacz może być uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.