Mazowiecki Konkurs Mechatroniczny 2016 za nami

mb[1]

We wtorek, 5 kwietnia br. w naszej szkole przy  ul. Włościańskiej 35, odbył się etap finałowy Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego 2016. Tegoroczną edycję konkursu patronatem objęli:

 

 Mazowiecki Kurator Oświaty

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej

Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich

W edycji 2016 MKM udział wzięło 118 uczniów (w poprzednim roku 174 uczniów). Do rywalizacji w etapie finałowym przystąpiły trzyosobowe reprezentacje z dziewięciu placówek oświatowych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Placówki te to oczywiście nasza szkoła, czyli

 • Technikum Samochodowe  Nr 3 w ZSSiL Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35;

oraz następujące:

 • Technikum Mechatroniczne Nr 1 w ZSLiT Nr1 w Warszawie, ul. Wiśniowa 56;
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20;
 • Technikum Samochodowe Nr 3 w ZSSiL Nr 3 w Warszawie, ul. Włościańska 35;
 • Technikum Nr 7 w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56;
 • CKP Warszawa, ul. Mińska 1/5;
 • Zespół Szkół Nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu, ul. Łąki 2;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach, ul. Konarskiego 11;
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach, ul. Konarskiego 9.
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 43,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, ul. Lidzbarska 27, brał udział jedynie w etapie szkolnym.

Zgodnie z tradycją, etap finałowy wymagał od uczestników opanowania wiedzy teoretycznej, wysokich umiejętności praktycznych i dobrej kondycji fizycznej, ponieważ trwał od rana do popołudnia. Składał się on z dwóch części:

a)   w części pisemnej należało rozwiązać test – 50 pytań w czasie 60 minut;

b)   w części praktycznej, w ciągu 35 minut, członkowie zespołów musieli wykonać poszczególne zadania praktyczne:

 • zadanie polegające na zaprogramowaniu sterownika PLC Siemens S7-200 do wykonania konwertera binarnego w kodzie BCD;
 • zadanie polegające na zaprojektowaniu metodą GRAFCET układu sterowania urządzenia do tłoczenia medali okolicznościowych i symulacji jego działania z wykorzystaniem programu FluidSIM;
 • zadanie polegające na zbudowaniu pneumatycznego układu sterowania procesem nitowania na podstawie opisu działania;
 • zadanie polegające na zbudowaniu zgodnie ze schematami, elektropneumatycznego układu sterowania siłownikiem dwustronnego działania, a następnie wykonaniu pomiarów i oceny jego funkcjonowania;
 • zadanie polegające na wyznaczeniu parametrów wzmacniacza elektronicznego.

Zwycięzcami indywidualnymi (laureatami) konkursu zostali:

Lp. Nazwisko i Imię,  Ośrodek – Punktacja za II etap

1 Dawid Łuniewski, TS Nr 3, Włościańska 35 – 59,5p

2 Paweł Jóźwiak TM Nr 1, Wiśniowa 56 –  50,5p

3 Adam Łazowski ZSP Nr 1 Siedlce, Konarskiego 11 – 49p

4 Maciej Jastrzębski ZSP Nr 1 Siedlce, Konarskiego 11 – 47p

5 Przemysław Chmielewski CKP Warszawa, Mińska 1/5 – 45,5p

 

Klasyfikacja zespołowa konkursu przedstawia się następująco:

 

Miejsce

Ośrodek

Zespołowo pisemny

Zespołowo praktyczny

Razem

1

TS Nr 3,

Włościańska 35

26,33

17,5

43,83

2

ZSP Nr 1 Siedlce,

Konarskiego 11

9,67

27

42,17

3

ZSZ Nr 1 Ostrołęka,

11 Listopada 20

3,83

27,75

31,58

4

CKP Warszawa,

Mińska 1/5

3,83

27

30,83

4

TM Nr 1,

Wiśniowa 56

5,33

25,5

30,83

6

CKP Siedlce,

ul. Konarskiego 9

1,33

-

1,33

7

Technikum Nr7,

Szczęśliwicka 56

1,16

-

1,16

8

ZSZ Nr 2 Mińsk Mazowiecki,

Sosnkowskiego 43

-1,67

-

-1,67

9

ZS Nr 1,

Błonie

-7,0

-

-7,0

Niezmiernie miłą wiadomością jest utrzymanie tradycji z poprzedniej edycji polegającej na zwycięstwie zespołowym naszej reprezentacji i zwycięstwie indywidualnym Dawida Łuniewskiego, jednego z reprezentantów naszej szkoły. Robert Leśniak zajął siódme, a Adam Kozłowski ósme miejsce w klasyfikacji indywidualnej.

Wszystkim uczestnikom konkursu a szczególnie finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy zaangażowania w ponadprogramowe przedsięwzięcie i mamy nadzieję, że konkursowe doświadczenia przyczynią się do zaliczenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik.

Bardzo dziękujemy opiekunom reprezentacji za olbrzymi wkład w przygotowanie uczestników i prace komisji konkursowych. Zaangażowanie opiekunów w ocenianie prac konkursowych stanowiło o wysokiej jakości całego konkursu.

Wyrażamy nadzieję, że w przyszłości laureaci Mazowieckiego Konkursu Mechatronicznego będą mieli ułatwioną drogę do uzyskiwania indeksów uczelni technicznych.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i związany z nim cykl przygotowań, szczególnie dla uczniów klas czwartych, komplikuje przeprowadzenie konkursu w kwietniu, dlatego przyszłoroczną, jubileuszową edycję planujemy przeprowadzić w terminie październik-listopad.

 

Przewodnicząca Komitetu

Organizacyjnego MKM 2016

Dyrektor ZSSiL Nr 3

mgr inż. Alicja Stańczyk

 

 

Koordynator MKM 2016

mgr inż. Bogusław Michałowski