Zaproszenie

                                         logo szkoły1

Dyrektor

Zespołu Szkół Samochodowych

i Licealnych Nr 3 w Warszawie

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

 i Zespół doradczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

serdecznie zapraszają

nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów i rencistów 


9.11.2017 (czwartek) godz. 13.00 (świetlica) na uroczystość „Święta Szkoły” połączoną ze spotkaniem integracyjnym o godz. 14.00

21.12.2017 (czwartek) godz.14.00 (świetlica) na „zimowe” spotkanie integracyjne

28.03.2018 (środa) godz.13.30 (świetlica) na „wiosenne” spotkanie integracyjne

 

inne, zgodnie z ogłoszeniami na stronie internetowej szkoły: www.wloscianska.strefa.pl

Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!

                                                                 Z poważaniem

                                                                 Alicja Stańczyk

                                                                 dyrektor szkoły