Rada Rodziców 2017/18

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Nazwisko Imię oddział Funkcja
Papis Marek II WM Przewodniczący
Grabarczyk Jacek III PZM Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Strzeszewska Edyta III AN Skarbnik
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

 

Konto Rady Rodziców: 10 1090 1030 0000 0001 2000 7840 Bank Zachodni WBK
Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniu zebrań z rodzicami w godz. 16.30 – 18.30