Rada Rodziców 2018/19

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Nazwisko Imię oddział Funkcja
Papis Marek II WM Przewodniczący
Garbarczyk Jacek III PZM Z-ca przewodniczącego
Sekretarz
Strzeszewska Edyta III AN Skarbnik
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej

 Konto Rady Rodziców

10 1090 1030 0000 0001 2000 7840

Santander Bank

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniu zebrań z rodzicami w godz. 16.30 – 18.30