Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Karola Krejnera z IV PW

KK

KKKarol Krejner otrzymał w dniu 15 listopada akt  przyznania stypendium, który w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła naszemu uzdolnionemu uczniowi Pani Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Wśród zaproszonych gości byli Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, oraz prof. Stanisław Dawidziuk, Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Uroczystość uświetnił występ uzdolnionej artystycznie młodzieży z 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów mogą otrzymać uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach rezultaty co najmniej dobre.

Karolowi serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu !

Halina Ciechoniak

 

KK5KK1KK4