Misja Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie

Misją Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie jest osiąganie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb uczniów i ich rodziców oraz umożliwienie rozwijania wszechstronnej aktywności i zainteresowań uczniów.

Za najważniejsze uznajemy tworzenie szkoły efektywnej, otwartej, przyjaznej i twórczej, będącej jednocześnie szkołą kreatywną, innowacyjną i tolerancyjną.

Posłannictwo swoje szkoła wypełnia poprzez właściwą organizację pracy, optymalizację programów kształcenia, dobór nauczycieli o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz zapewnienie korzystnych warunków do nauki teoretycznej i praktycznej.

Nasza szkoła chce osiągnąć znaczące miejsce wśród szkół zawodowych Miasta Stołecznego Warszawy, stawiając na fachowość, nowoczesność i współpracę z firmami samochodowymi.

W dążeniu do osiągania celów edukacyjnych szkoła realizuje zadania z uszczegółowieniem misji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.