Ignacy Jan Paderewski – nasz patron

Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 listopada 1860 r. w Kuryłówce na Podolu.
Kim był?
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa ze względu na indywidualny wzór osobowości Paderwskiego. Jego ogromne zasługi dla kultury polskiej i walki o niepodległy byt narodu, mają wymiar ponadczasowy. Ten właśnie wymiar nie pozwala zamknąć go w okrelśonych ramach cząstkowych ocen, ponieważ już za życia Ignacy Jan Paderewski stał się legendą i zasłużył na miano obywatela świata.

Dlaczego został naszym patronem?
W historii naszego narodu Paderewski stał się niezwykłą postacią dzięki twórczej pracy i działaności jako:
- pianisty
– wirtuoza
– kompozytora
– polityka
– pedagoga
– gorącego patrioty
– męża stanu
Nikt inny nie cieszył się się za życia tak ogólnoświatową sławą, jaką udało się osiągnąć I. J. Paderwskiemu. Jego nazwisko na stałe weszło do historii, nie tylko Polski, ale także historii Polonii. Dlatego też często organizujemy wycieczki do jego dworu w Kąśnej Dolnej, by sławić poetę fortepianu i przybliżyć sobie jeszcze bardziej postać wielkiego Polaka, którego wybralimy na patrona.
I. J. Paderwski zmarł 29 czerwca 1941 r. zostawiając serce w darze Polonii na ziemii Waszyngtona, zaś doczesne szczątki po 51 latach powróciły do ojczyzny.