XIX Olimpiada Techniki Samochodowej

IMG_3695

W dniu 17 marca 2018 r. uczniowie: Karol Fliszkiewicz i Mateusz Skowroński, pod opieką Pana Pawła Hubicza, uczestniczyli w XIX Olimpiadzie Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem II etapu olimpiady, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.
Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:
− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty).
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i jest dofinansowana przez Ministra Edukacji Narodowej, który jest jej partnerem. Finaliści i laureaci olimpiady będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Udział w Olimpiadzie pozwolił mam na zdobycie nowych doświadczeń, jak również zapoznanie z ofertą kształcenia Politechniki Warszawskiej.

Paweł Hubicz

IMG_3703a

IMG_3708