Projekt START-UP JUMP „Młodzieżowy Semestr Biznesowy”

IMG_20180301_132634

Nasza szkoła uczestniczy w prestiżowym  projekcie organizowanym przez Biuro Rozwoju Gospodarczego i Biuro Edukacji m.st. Warszawy we współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i technologii, takimi jak:

  • Centrum Doradztwa Zawodowego (WCIES)
  • Centrum Przedsiębiorczości Smolna
  • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
  • Fundacja Orange ( Stowarzyszenie Robisz TO)

Projekt ma na celu kształtowanie aktywnych postaw młodzieży szkolnej w zakresie podejmowania własnej działalności gospodarczej,  rozpoznawania własnego potencjału w kontekście planowania kariery zawodowej oraz rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowaniu na rynku pracy.

W ramach projektu uczniowie klas IIWM, IIPW, IIIPW, IIIWMT pod opieką nauczycielek pani Agnieszki Krupy i pani Haliny Ciechoniak, uczestniczyli w warsztatach w Centrum Doradztwa Zawodowego (WCIES), Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z przykładami zakładania własnych firm w systemie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które umożliwiają zbudować własny biznes w oparciu o swoje zainteresowania i pasje. Poznali przykłady dobrze funkcjonujących firm jako Start – up, wspomaganych przez CP – Smolna. Odbyli warsztaty na temat kreatywności prowadzone przez Dariusza Danilewicza- wykładowcę Szkoły Głównej Handlowej.

Kolejny etap projektu to warsztaty w FabLabie, podczas których zapoznamy się z współczesnymi metodami wykorzystywania najnowszych technologii w procesie fabrykacji produktów.

Informację przygotowała: Agnieszka Krupa- nauczycielka podstaw przedsiębiorczości